blog

Co je to demoliční výměr

Kolik stojí demoliční práce?

23.7.2019

Nic dnes není zadarmo, ani demoliční práce ne. Sice se firma zaměřující se na demolice nehledá denně, přesto když se potřebuje, představuje mimořádný výdaj. Demoliční práce jsou zapotřebí například ve chvíli, kdy potřebujete zbourat trouchnivějící dům, jenž jste zdědili po rodičích. Nebo jsou potřeba ve chvíli, kdy jste si koupili dům, ale atraktivní je pro vás jen daný pozemek, na kterém sídlí. Samozřejmě takových důvodů může být daleko víc. Ať už ale chcete zbourat dům z jakéhokoli důvodu, nezapomínejte, že to bude něco stát.

Celý článek

Co je to demoliční výměr

Co je to demolice?

12.7.2019

Zdědili jste dům, který má špatné základy, a ještě horší rozvody elektřiny? Koupili jste pozemek s trouchnivějícím domem, místo kterého chcete postavit dům vlastní, krásnější, modernější a se skvělým dispozičním řešením? Možná hledáte firmu zaměřující se na demolice, ale co to demolice vlastně je? I když si každý člověk při demoličních pracích představí zbourání budovy, přesnou definici zná jen málokdo. Pokud hovoříme o demolici, hovoříme o opaku konstrukce, a sice o bourání budov či jiných staveb.

Celý článek

Co je to demoliční výměr

Kam s demoličním odpadem po demolici?

4.7.2019

Demoliční odpad může vznikat nejen při zřizování staveb, ale také při jejich demolici. Z dostupných údajů vyplývá, že demoliční odpad a suť tvoří v Česku zhruba čtvrtinu z celkové produkce odpadů, tím se tedy jedná o zdroj druhotných surovin. Mnozí lidé se však ptají, kam s ním? Buď si staví, nebo naopak bourají nemovitost, která jim chátrá doslova před očima. Co dělat se vzniklým demoličním odpadem, co dělat se sutí, která vznikne při bourání nemovitosti?

Celý článek

Co je to demoliční výměr

Co je to demoliční výměr?

28.5.2019

Staré domy nemohou stát věčně. Jednoho dne zkrátka dojde k jejich demolici. Někdy k demolici přijde ve chvíli, kdy si na místě, kde stojí starý dům, chcete postavit dům nový. Jindy k demolici dojde ve chvíli, kdy začíná být dům nebezpečný a chátrající. I když si mnozí lidé myslí, že demolice rodinných domů nebo jiných budov je činnost, kterou lze provádět hned na druhý den od nápadu odstranění stavby, není to tak. Než dojde k demolici neboli k odstranění stavby, předchází tomu několik věcí, které je třeba zařídit. Tak například je třeba požádat o demoliční výměr.

Celý článek

Jak probíhá likvidace stavební suti

Jak probíhá likvidace stavební suti?

20.5.2019

Když padne rozhodnutí zbourat dům a když už se v rukou drží demoliční výměr, pak přichází další otázka, a sice kam s případným odpadem, kam se sutí? Pokud jen rekonstruujete dům, pak stavební materiál můžete odvést na sběrný dvůr, což je legální způsob, jak s opadem naložit. Pokud se však pouštíte do velké demolice, pak se o případný odpad postará demoliční firma, která zlikviduje legálně odpad za vás. Odpad a stavební suti se odvezou na skládku, kde se následně třídí. Až devadesát procent demoličního odpadu a stavební suti se druhotně využije, rekonstruuje.

Celý článek

Co je to stavební odpad

Co je to stavební odpad?

11.5.2019

Co je to stavební odpad? Tuto otázku si pokládá ten, kdo se stavebnictvím, případně s demoličními službami nepřijde dnes a denně do kontaktu. Stavební odpad je opravdu široký pojem. Při rekonstrukci domu se může jednat o kusy betonu, o cihly, také o omítky nebo třeba o keramické výrobky, tašky, také o sádrokarton nebo o různé druhy a zbytky izolačního materiálu. Samozřejmě může do stavebního odpadu patřit také množství zbylých kabelů, kovový odpad nebo i řada nebezpečných odpadů, k nim se řadí třeba azbest, s nímž se hlavně demoliční firmy dostávají do kontaktu.

Celý článek

Jak zlikvidovat eternit – azbest

Jak zlikvidovat eternit – azbest?

3.5.2019

I když si to neuvědomujeme, na mnohých rodinných domech se vyskytují materiály, které jsou velice nebezpečné. Máme na mysli například azbest. Azbestocementové krytiny se na rodinných domech vyskytují zcela běžně. Například potrubí je z azbestu většinou tvořeno. Také mohou i fasádní nebo stěnové panely obsahovat azbest v některé ze svých vrstev. Nemusíte se však toho bát, dokud se s ním nijak nemanipuluje a dokud zůstává na svém místě, pak nepředstavuje problém. Problém ale přichází ve chvíli, kdy se rozhodneme budovu zbourat nebo zcela zlikvidovat.

Celý článek

Jak probíhá demolice rodinného domu?

Jak probíhá demolice rodinného domu?

26.4.2019

Koupili jste starý dům a je třeba ho zdemolovat? Nebo jste jen chtěli na místě, kde starý dům stojí, postavit dům nový? Ať tak či onak, stejně bude zapotřebí přivolat si na pomoc demoliční firmu, která se vám o demolici daného domu postará. Samozřejmě demolice rodinného domu není samozřejmá záležitost. Není možné si jeden den usmyslet, že stavbu necháte zbourat, a na druhý den stavbu opravdu zbouráte. Než dojde k demolici rodinného domu, je třeba mít všechno zařízené a všechno povolené. K demolici rodinného domu opravdu nemůže dojít jen tak.

Celý článek

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky