blog

Jak získat demoliční výměr?

4.7.2021

Abyste mohli kompletně odstranit budovu, potřebujete demoliční výměr. Tento dokument opravňuje k demolici a je nezbytně nutný. Bez něj bourat budovu nemůžete, hrozí vám pokuta. Jak získat demoliční výměr?

Hurá na stavební úřad

Abyste mohli budovu zbourat, budete potřebovat demoliční výměr. Ten vydává stavební úřad. Když je hotovo a pozemek je čistý, s demoličním výměrem zajdete na katastr nemovitostí, kde dojde k oficiálnímu uzavření demolice a vymazání budovy ze systému. Objekt se tak již nebude nalézat v katastrální mapě. Pokud byste se do bourání pustili bez potřebného povolení, tedy demoličního výměru, riskujete vysoké pokuty.

Kdy to jde i bez povolení?

Ne na všechny stavby ale demoliční výměr potřebujete. Nejjednodušší je si zapamatovat, že pokud se budova stavěla na základě stavebního povolení, bude pro její zbourání zapotřebí povolení k jejímu zbourání. Pokud se jedná například o malou kůlnu nebo kurník, které jste si postavili bez povolení, budete je bez potřeby demoličního výměru také bourat.

Zákon hovoří jasně

Oporu hledejte také ve stavebním zákoně. Právě tam jsou jasně stanovená pravidla, jak máte postupovat. Konkrétně ve čtvrté části stavebního zákona, v jeho třetím dílu. Jako první povedou vaše kroky na stavební úřad, kde budete oznamovat svůj záměr stavbu odstranit. Aby úřad mohl rozhodnout, musíte ještě dodat všechny potřebné údaje.

Budete udávat předpokládaný termín demolice, budete dokládat dokumentaci bouracích prací a jejich organizaci, budete uvádět také informace o firmě, která demolici realizuje. Zapomenout byste neměli ani na důležitou část, která je věnována nakládání s odpady. Po zbourání stavby bude firma třídit jednotlivé materiály a vozit je na příslušná sběrná místa, i toto je třeba dokumentovat. Ke schválení demolice se úřad vyjadřuje do jednoho měsíce. Poté se můžete dočkat buď kladného stanoviska, kdy bude demolice povolena, nebo bude třeba dodat další dokumenty. Po demolici je dále možné získat dotaci na výstavbu rodinného domu na pozemku po demolici, tato dotace platí však jen do určité doby po demolici.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky