blog

Co je to demoliční výměr?

28.5.2019

Staré domy nemohou stát věčně. Jednoho dne zkrátka dojde k jejich demolici. Někdy k demolici přijde ve chvíli, kdy si na místě, kde stojí starý dům, chcete postavit dům nový. Jindy k demolici dojde ve chvíli, kdy začíná být dům nebezpečný a chátrající. I když si mnozí lidé myslí, že demolice rodinných domů nebo jiných budov je činnost, kterou lze provádět hned na druhý den od nápadu odstranění stavby, není to tak. Než dojde k demolici neboli k odstranění stavby, předchází tomu několik věcí, které je třeba zařídit. Tak například je třeba požádat o demoliční výměr.

Pokud hovoříme o demolici, hovoříme o komplexním zbourání objektu, a to buď mechanicky, nebo postupným rozebráním. Jak jsme zmínili, k demolici nemůže dojít jen tak, je k tomu zapotřebí demoliční výměr. Jenže co to demoliční výměr vlastně je?

Co je to demoliční výměr?

Demoličním výměrem se rozumí úřední dokument, který je vystavován na příslušném místním stavebním nebo obecním úřadu. Tento dokument povoluje odstranění stavby, je potřebný pro následný výmaz objektu z katastru nemovitostí. Dalo by se také říct, že demoliční výměr demolici legalizuje.

Demoliční výměr vždycky nestačí

I když budete mít demoliční výměr v rukou, mnohdy nestačí. Pokud má dojít k celkovému odstranění stavby, musí se také provést takzvaný passport objektu. Musí se zpracovat projekt postupu bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu, který se následně po demolici musí zlikvidovat (při demolici se o odpad a jeho likvidaci stará demoliční firma).

Takový projekt demolice však něco stojí. Pokud se předloží původní dokumentace k nemovitosti, cena se podle ní stanoví. Pokud není předložena původní dokumentace k nemovitosti, musí se provést stavebně technický průzkum objektu a zaměření se následně musí zdigitalizovat. Cena se pak stanovuje i podle velikosti objektu.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky