Nejčastější dotazy ohledně demolice

Několik často kladených dotazů před realizací zakázky.

 

1. Chci zbourat svůj dům, jak mám postupovat?

Nejprve si přečtěte Nejčastější dotazy a kdykoli nám zavolejte, rádi Vám poradíme a vysvětlíme jak postupovat.

2. Co je demolice ?

Demolice je komplexní zbourání objektu buď mechanizací nebo postupných rozebráním.

3. Co je Demoliční výměr (souhlas s odstraněním stavby) ?

Demoliční výměr je úřední dokument, který vystavuje příslušný místní stavební nebo obecní úřad, kterým se povoluje odstranění stavby, (demolice se tímto legalizuje) a je potřebný pro následný výmaz objektu z katastru nemovitostí.

4. Je třeba projekt k demolici ?

V případě celkového odstranění stavby je třeba provést passport objektu a zpracovat projekt postupu bouracích prací včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

5. Kolik stojí projekt demolice ?

V případě, že existuje původní dokumentace k nemovitosti je cena stanovena podle ní, jinak se musí provést stavebně technický průzkum objektu a zaměření následně zdigitalizovat, cena je stanovena individálně podle velikosti objektu, standardtně od 8 000 Kč.

6. Jak dlouho trvá vyřízení demolice na úřadech ?

Trvání projektových a inženýrských prací se odvíjí od zákonných lhůt, kdy je třeba zajistit příslušná vyjádření a stanoviska správců inženýrských sítí, odboru životního prostředí a v neposlední řadě dotčených vlastníků sousedících nemovitostí.

7. Jak dlouhá je platnost Demoličného výměru ?

Platnost demoličního výměru je obvykle rok od jeho vydání, může se však požádat o jeho zdůvodněné prodloužení.

8. Jak dlouho trvá samotná demolice domu a odvoz suti na skládku ?

Doba provedení bouracích a demoličních prací se odvíjí od velikosti objektu, standardní rodinný dům se bourá a likviduje obvykle v rozmezí jednoho až dvou týdnů.

9. Kolik mě bude stát demolice domu

Cena demolice domu se řeší individuální kalkulací dle ceníku a zaměření.

10. Kolik mě bude stát odvoz suti ?

Cena se odvíjí od typu suti, množství, vzdálenosti na skládku a ceny skládkovného.

11. Kolik mě bude stát uskladnění suti ?

Cena se sanoví dle příslušných místních poplatků.

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky