Oprav dům po babičce - dotace po demolici RD

Pokud budete bourat rodinný dům a následně stavět na jeho místě nový, zajistíme vám na jeho výstavbu dotaci z programu "Oprav dům po babičce".

Jak získat dotaci ne rekonstrukci nebo výstavbu nového domu po demolici ?

Pro získání dotace na rekonstrukci domu jsou klíčové dvě podmínky.

Vyplácení dotace předem

Co se týče způsobu vyplácení dotace, máte možnost čerpat finanční prostředky předem, v průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření. Pokud podáte žádost před započetím rekonstrukce, můžete čerpat finanční prostředky formou zálohy. Naopak, podání žádosti po dokončení rekonstrukce vás oprávní k vyplacení částky formou dotace.

Je důležité poznamenat, že podporována budou pouze ta opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Doklady potvrzující provedení a použití finančních prostředků je možné předkládat až do roku 2028.

Máme skvělou zprávu pro vás! Výpočet dotace na program "Oprav dům po babičce" vám připravíme tak, že bude 100% schválený a vyplacený na váš účet před započetím prací v plné výši. Dodržíme přitom vyhlášené podmínky fondu, abyste získali potřebnou finanční podporu co nejdříve a mohli začít s rekonstrukcí domu nebo výstavbou nového domu po demolici.

Výše dotace může dosáhnout až 1 milionu korun na optimální zateplení domu, což je podmínkou pro získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Máte možnost rozšířit rekonstrukci o další úsporná opatření, jako je výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaiky, ohřevu vody, dobíjecí stanice pro elektromobily a další úsporná opatření. Celková výše dotace tak může přesáhnout i jeden milion korun.

Navýšení dotace o 10%

Pokud pocházíte ze strukturálně postižených krajů nebo z obcí s rozšířenou působností ve vybraných regionech a na území bývalých vojenských újezdů, budete mít navýšení celkové dotace o 10%.

Další výhodou pro úspěšné žadatele je možnost čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen od ledna 2024. Tento úvěr pokryje rozdíl mezi způsobilými náklady a vyplacenou dotací, aniž by byla nutná zástava nemovitosti. Úrok bude konkurenceschopný, pohybovat se bude mezi třemi až čtyřmi procenty v závislosti na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen. Tento zvýhodněný úvěr bude dostupný pro žádosti o dotaci na optimální zateplení v obou programech, a to pro opatření realizovaná po 1. lednu 2021.

Naše firma je připravena vám v každém kroku asistovat, abyste získali potřebné finanční prostředky co nejsnadněji a mohli svůj dům po babičce přeměnit na moderní a úspornou oázu.

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky