blog

Památkově chráněné území. Jak je to s demolicí?

4.5.2021

Existují drobné stavby, jako jsou kůlny, které povolení k demolici nepotřebují. Pak jsou tu běžné budovy, jež vyžadují doložení některých dokumentů a povolení, a nakonec také stavby, které se nacházejí na památkově chráněném území. Ty mají ještě přísnější pravidla a při demolici musíte být obzvlášť opatrní, abyste dodrželi všechna nařízení a vyhnuli se zbytečným pokutám.

Pozor na památky

Jakmile se objekt nachází v památkové zóně, oblasti nebo pásmu, vztahují se na něj jiná pravidla. V takovém místě nelze bez povolení odstranit ani drobnosti, jako je plot, silnice a další podobné. Ačkoli byste tyto prvky mohli běžně bez povolení zlikvidovat nebo přestavět, památková zóna těmto objektům vyhrazuje jiná pravidla a podmínky.

Před demolicí se proto vždy přesvědčte, zdali se v takové oblasti nenacházíte a učiňte tak také před pořízením pozemku nebo budovy, abyste pak nebyli překvapeni. Veškeré památky spravuje Národní památkový ústav, u kterého se také můžete o objektu svého zájmu informovat.

Nadstandardní úkony

Běžně se při demolici postupuje od snímků z katastrálního úřadu, přes souhlas sousedů, až k žádosti o demolici na stavebním úřadě. Pokud jde však o památku, vyžádá si stavební úřad také stanovisko orgánu státní památkové péče. Ten nejprve objekt posoudí, a poté majiteli vydá podmínky, pod kterými bude moci svůj záměr uskutečnit nebo zcela zamítne. Většinou se jedná o částečnou demolici, jelikož celková demolice vyžaduje, aby byla kulturní památka nejprve odstraněna ze seznamu památek. Takový úkon ovšem může provést jen Ministerstvo kultury České republiky. V opačném případě je majitel povinen o památku pečovat, aby nechátrala.

Základní rozdělení staveb

Objekt může být tzv. kulturní památkou, a pak se na něj vztahují výše uvedené údaje. Jestliže jde však pouze o památkově chráněnou stavbu, demolici lze uskutečnit, ovšem opět s potvrzením a za dodržení podmínek od příslušného orgánu státní památkové péče.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky