blog

Co tvoří dokumentaci bouracích prací?

10.4.2020

Než dojde k demoličním pracím, musíte požádat o povolení. Povolení k legálnímu odstranění staveb je nutné prakticky kdykoli, zejména pokud stavba byla postavena na základě stavebního povolení. Stavební úřad však většinou nemá problémy s vydáním povolení, pokud tedy máte k dispozici i projekt k demolici, kterým se rozumí i dokumentace bouracích prací. Dokumentace bouracích prací musí obsahovat hned několik částí, které musí být dostatečně přehledně členěné. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu i významu stavby, samozřejmě také umístění stavby i použitým materiálům.

Jaké jsou části dokumentace bouracích prací?

Jak jsme zmínili, součástí dokumentace bouracích prací musí být hned několik částí, a to konkrétně průvodní zpráva, také souhrnná technická zpráva, dále situace stavby, dokladová část, dokumentace také musí obsahovat zásady organizace bouracích prací a samozřejmě dokumentaci odstraňovaných staveb.

O jednotlivých částech dokumentace

Co se týče průvodní zprávy, v ní by měla být zahrnuta identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby, nesmíme opomenout ani na uvedení termínu zahájení a dobu trvání bouracích prací, případně splnění požadavků dotčených orgánů.

V technické části by měl být především stručný popis stavby a také jejich konstrukcí. Co se týče dokladové části, zde se nesmí postrádat stanoviska, posudky ani doklady o výsledcích jednotlivých předcházejících jednání nebo případně nesmí chybět ani fotodokumentace stávajícího stavu stavby.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky