blog

Nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při demolici

19.3.2022

Demoliční práce nastupují na scénu ve chvíli, kdy potřebujeme srovnat starou nemovitost se zemí. A nezáleží na tom, jestli na jejím místě chceme vystavět dům nový, který bude nízkoenergetický a podle našich představ, nebo jestli se ztrouchnivělá stavba stává obrovským rizikem pro okolí. V obou případech je demolice podstatná a neodvratitelná. Aby však práce probíhaly bez problémů a nezabraly déle, než s čím se počítá, vyhněte se několika chybám. Jakým?

Nezapomeňte na demoliční výměr

Je sice skvělé, že si dopředu zajistíte firmu, která bude demolici provádět, případně že oslovíte pracovníky, se kterými půjde práce opravdu rychle od ruky, ale pokud nebudete mít demoliční výměr, všechno předcházející je prakticky zbytečné. Ne, opravdu není možné zbourat kde co. Pokud byla nemovitost postavená na základě stavebního povolení, musí na základě povolení být také zbourána. Jinými slovy se informování úřadů ve většině případů nevyhnete. Bez povolení se většinou obešla například stará kůlna vzadu na zahradě za domem nebo plot, který už má něco za sebou. Ovšem rodinné domy? Ty na základě povolení zpravidla stojí.

Suť nelze odvézt kamkoliv

Ať už bydlíte na vesnici nebo ve městě, zapomeňte na odvážení demoliční sutě na místo, na které se vám zlíbí. Stavební suť se zpravidla likviduje podle zákona čili není možné ji naložit do koleček a odvézt třeba k potoku za dům. A to platí prakticky pro všechny materiály, nikoliv pro azbest, který, když se v domě při demolici objeví, musí zklikvidovat specializovaná společnost zabývající se přesně tímto typem materiálu (konkrétně azbest je zdraví škodlivá látka, která může způsobit nemálo zdravotních potíží).

Na úřadě začnete a na úřadě také skončíte

Pamatujte na to, že vaše kroky na úřad nekončí tím, že si jdete pro demoliční výměr. Platí, že demolice na úřadě začíná a také zde končí. Jakmile dojde ke zbourání nemovitosti a ve chvíli, kdy je pozemek čistý a uklizený, je nutné si přijít na katastrální úřad pro vymazání stavby z katastru nemovitostí.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky