blog

Pozor na statiku, může vás zradit i při demolici

13.8.2022

Demolice je velká věc a vyžaduje dohled odborníků a profesionálů. Během vteřiny se totiž může cokoliv pokazit a je třeba zásahu. Problémy se statikou patří k těm nejčastějším.

Obavy a realita

Ne každý dům, který čeká demolice, se odstraňuje z důvodu špatné statiky. Někdy chcete jen postavit něco nového, modernějšího, energeticky úspornějšího a na původní stavbě, která na pozemku stojí, se to aplikovat nedá. To ale neznamená, že když věk nemovitosti nezasahuje do devatenáctého století a neevokuje skutečné stáří, nemohou se objevit komplikace.
Bourací práce jsou velkým zásahem do stavby, demolici by ale měla předcházet detailní kontrola a popis postupu, jak se zbavit jednotlivých částí domu, aby nedošlo k nehodě nebo nekontrolovatelnému zborcení stěn. Profesionálové by měly při průzkumu domu takové potíže umět předpovědět, hrozící komplikace odhalit a nastavit postup při bourání tak, aby se jim předešlo nebo se maximálně zmírnily jejich dopady.

Nevítaná pomoc

Ani dohled profesionála ale nemusí být všeho spásný. Některé skryté vady v domě se zkrátka odhalit nedají. Bezpečnost práce je tedy pro demolici a bourací práce naprosto klíčová. K úrazu může dojít během vteřiny. U stavby je situace jiná, tam mají firmy do jisté míry situaci pod kontrolou, u demolice je to složitější a je třeba striktně dodržovat všechna nastavená pravidla (zaměstnanci demoliční firmy i všichni další účastníci a pozorovatelé). Těžká technika je sice na velmi vysoké úrovni, ale při odstraňování stavby není možné být úplně přesný, a právě odchylky jsou tím, co může způsobit rychlé narušení statiky a sesunutí stěn nebo celých částí domu.

Mohlo by se zdát, že se tím celá demolice urychlí, ale opak je pravdou. Proces by měl být řízený a každá chyba (výše zmíněné sesunutí potíže jí bezesporu jsou) se musí zapsat a znovu se vše zaměřit, aby nedošlo k dalším kolizím. Je to zkrátka komplikace, a ne úleva nebo urychlení.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky