blog

Ohlášení vs povolení. Kdy je třeba co?

14.6.2021

Bourání a demolice staveb - téma, které se možná týká i vás. Pokud plánujete strhnout stavbu, která dřímá na vašem pozemku (ať už se jedná o boudu nebo stáj pro zvířata či starý domek po prarodičích), určitě se ptáte, jak je to s povolením nebo ohlášením. V některých případech ohlášení plně postačuje, v jiných je zapotřebí strávit obíháním úřadů vícero času.

Ohlášení jako nejčastější formalita

Z posledních statistik vyplývá, že ohlášení bývá nejčastější formalitou. Už je na něj vypsaný formulář, který stačí pouze vyplnit a odevzdat společně s několika dalšími dokumenty. Ohlásit demolici někdy plně postačuje, ovšem pokud byla stavba provedena na základě stavebního povolení, pouze ohlášení nestačí.

V praxi to tedy funguje takto - pokud byl rodinný dům, bazén nebo plot postaven svépomocí bez povolení čili bez dozoru, stejným způsobem můžete daný objekt také zbourat (jen činnost ohlásíte na příslušném úřadě). Pakliže vám při stavbě asistoval stavební dozor čili člověk s patřičným vzděláním, je zapotřebí zavítat na stavební úřad a získat povolení pro demolici.

Povolení potřebujete i pro stavby plné azbestu

Povolení stavby je zapotřebí nejen ve chvíli, kdy chcete zbourat nemovitost, která vznikla také na základě povolení. Úřední souhlas musíte získat i v okamžiku, kdy je budova plná azbestu. Tento nebezpečný materiál sice dřímá po celou dobu, co v příbytku bydlíte, ovšem ve chvíli, kdy se do něj zasáhne, rozvíří se škodlivý prach a neštěstí je na světě. Dále, co se obvykle neví, že ekonomicky výhodné je drcení suti přímo na místě demolice.

Azbest je brán za velice nebezpečný materiál, který může způsobit nepříjemná onemocnění. Právě proto se dnes už nepoužívá, i když dříve byl opravdu skvělou izolací potrubí. Používal se však nejen na potrubí, ale také z něj vznikaly kvalitní střešní krytiny.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky