Drcení suti

Drcení suti a třídění stavebního odpadu je nedílnou součástí staveb i demoličních prací. Ať už se jedná o základní stavební materiály, betonové nebo železobetonové konstrukce či tvárnice, cihly či jiné materiály, je důležité je recyklovat podle předpisů a norem. Nelamte si s touto činností hlavu. Ušetřete svůj čas i starosti a přenechte to nám - provádíme nejen demolice objektů, ale také drtíme suť na stavbách a u demoličních prací. Naším poznávacím znamením je výhodná cena, díky níž ušetříte za odvoz na skládku.

Stavební suť nepatří do směsného odpadu

Víme, že suť vzniklá při bouracích pracích nepatří do směsného odpadu. Její cesta míří do sběrného dvora, případně do rukou jiné specializované firmy (k nám), která ji vytřídí a recykluje. Díky dodržení postupu se vzniklá suť může navrátit do stavebního oběhu čili se stane skutečně významným zdrojem druhotných surovin.

Postaráme se o drcení suti jakékoliv vlastnosti, materiálu či rozměrů. S pomocí drtících a třídících linek dojde k jejich recyklaci, ať už se bude jednat o cihly, beton, obklady nebo střešní krytinu, která při demolicích výrazně přebývá. Zajistíme dodržení správného postupu, díky čemuž dojde nejen k úspoře vašich financí, ale také k podpoře životního prostředí.

Dáme suti druhý život

Za stavební suť se považuje všechno, co se odňalo ze stavby. To však neznamená, že životnost daného prvku končí. Právě naopak - může ještě dál posloužit, pokud s ním bude naloženo tak, jak má být. Díky drcení suti či její recyklaci mohou být zbytky domů, bytových jednotek nebo obchodních center použity jako stavební vzorky k původnímu účelu nebo mohou být využity jako druhotné suroviny, jak již bylo zmíněno.

Jsme si vědomi zákonů i toho, jak se sutí nebo jiným demoličním odpadem nakládat. Svěřte nám i tuto činnost do rukou a demolicí či přidruženými činnostmi neztrácejte svůj drahocenný čas.

Co materiál, to jiný přístup

Víme, že není materiál jako materiál. Nelze ke každému přistupovat stejně. Zatímco v některých se skrývá potenciál pro další využití, jiné už nadobro vypověděly svou službu. Proto provádíme jak recyklaci stavebního odpadu recyklační linkou, ale také umíme vzniklý stavební odpad mechanicky upravit drcením či tříděním. Mnohdy díky tomu přece jen splní vlastnosti předepsané zákonem o odpadech.

Od demolice až po likvidaci stavební suti

Specializujeme se na demoliční práce se vším všudy. Srovnáme nechtěnou či rozpadající nemovitost se zemí a dáme vám tím prostor k tomu, abyste na vzniklém pozemku vybudovali nové zázemí pro svou rodinu. Díky drcení suti a její likvidaci vám bude předán prostor, který bude připraven na to, aby se na něm mohl začít psát zbrusu nový příběh. Schyluje se i ve vašem případě k demolici nebo si jen nevíte rady se sutí, která vznikla po bouracích pracích? Kontaktujte nás, pomůžeme vám.

Nabízíme drcení suti

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky