blog

Co musí obsahovat žádost o povolení odstranění stavby?

30.1.2021

Koupili jste si pozemek, na kterém ještě stojí chátrající nemovitost? Nebo je jeden takový pozemek přesně se stejnou nemovitostí součástí vašeho majetku, ale dům se začíná rozpadat natolik, že se stává nebezpečím pro své okolí? V obou případech uvažujete o demolici. Možná si říkáte, že stačí povolat do akce zkušenou firmu s potřebnými stroji, ale tak snadné to není. Je nutné požádat o povolení odstranění stavby. Dům opravdu nelze srovnat se zemí lusknutím prstů.

Možná si říkáte, že váš soused zboural kůlnu na zahradě bez ohlášení stavebnímu úřadu. Ano, existují sice výjimky, jakou je například kůlna. Jedná se však většinou o objekty, které ani nebyly postaveny na základě povolení. Ve většině případů domy byly postaveny na základě rozhodnutí stavebního úřadu, tudíž obdobným způsobem musí dojít i k jejich odstranění.

Co musí obsahovat žádost o povolení odstranění stavby?

Mluvíme o dokumentu, jako je každý jiný. Což znamená, že musí obsahovat několik náležitostí. Předně musí žádost o povolení odstranění stavby obsahovat základní údaje o stavbě, dále předpokládaný termín započetí a ukončení prací a samozřejmě i způsob odstranění dané nemovitosti.

Zákonem předepsaným náležitostmi je dále identifikace sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací a společně s tím i vyjádření jejich vlastníků, dále případná závazná stanoviska dotčených orgánů a jejich vyjádření. Součástí je samozřejmě i dokumentace bouracích prací.

Nesmíme zapomenout na informaci o tom, zdali stavba obsahuje azbest či nikoliv (čili potřebné je vyjádření hygienika). Důvodem toho je fakt, že azbest je vysoce nebezpečným materiálem, který se likviduje za přísně stanovených podmínek a na základě zákonem stanovených norem. Navíc likvidaci azbestu nemůže provádět každá firma, která se demoličními firmami zabývá.

Žádost bývá vyřízena do třiceti dnů od podání

Na konečný verdikt nemusíte čekat dlouhé měsíce. Obvykle bývá žádost vyřízena do třiceti dnů od podání ohlášení.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky