blog

Jaké dokumenty potřebujete od začátku do konce demolice?

1.5.2022

Demolice, ač by se to mohlo na první pohled zdát, není jen tak. Ještě než se do ní pustíte, musíte zjistit, jaké dokumenty budete potřebovat a na jakých úřadech ji nahlásit, abyste se vyhnuli dlouhému popotahování a vysokým pokutám. Rozhoduje především to, zda byla stavba vystavěná na základě stavebního povolení, nebo bez něj.
V prvním případě budete potřebovat demoliční výměr, v druhém vám bude stačit ohlášení. Na demolici větších staveb většinou budete potřebovat povolení od stavebního úřadu, které získáte po předložení žádosti o demolici a doložit veškerou dokumentaci, jako je souhlas sousedů, plány, projekt demolice a potvrzení specializované firmy. Pokud bouráte svépomocí, musíte doložit prohlášení stavbyvedoucího a doklad o jeho kvalifikaci.

Musíte se zeptat sousedů

Pokud stavba sousedí s pozemkem někoho jiného, je nutné od něj získat povolení k demolici. Pokud stavba sousedí s obecním pozemkem, platí, že demolici musí odsouhlasit rada obce. Pokud je některá ze zdí společná s jiným – nikoliv vaším – objektem, musíte tuto zeď zachovat bez újmy. Demolice pak bude probíhat obzvlášť opatrně.

V případě, že do objektu byla zavedená elektřina, musíte před demolicí požádat dodavatele elektřiny o přeložku. K této žádosti je třeba doložit snímek pozemkové mapy s vyznačeným nemovitosti a zakreslením stávajícího stavu s úseky, které požadujete přeložit. Snímek si stáhnete z katastru nemovitostí, zvlášť ale musíte doložit fotodokumentaci s označením vedení.

Demolicí byrokracie nekončí

Po úspěšném odstranění stavby musíte stavebnímu úřadu nahlásit dokončení demolice objektu, většinou doložené potvrzením od firmy, která prováděla demoliční práce. Zároveň je třeba nechat objekt vymazat z katastru nemovitostí. Na katastrálním úřadu se tento úkon provádí na základě potvrzení o odstranění objektu, které vám vydal stavební úřad, jemuž jste demolici nahlásili.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky