blog

Pozor na nejčastější chyby při demolici

22.1.2022

Čeká vás zbourání menšího objektu, nebo budete zařizovat demoliční práce pro celý objekt? Podívejte se na nejčastější chyby, které lidé dělají.

Bez povolení přímo do akce

Rozhodnete se, že nastal čas pro bourací práce. Bez toho, aniž byste navštívili příslušný úřad, se ihned vrhnete do prací. Výsledek? Pokuta, a to ne zrovna malá. Demolice i zemní práce se dají realizovat vždy po obdržení potřebného povolení od stavebního úřadu. V případě bourání menších staveb, jako je kurník nebo plot, vám bude stačit pouhé oznámení. Když se ale bude jednat o objekt postavený na základě stavebního povolení, budete potřebovat povolení k demolici.

Nepořádek odvezu sám

Zbouráno jest. Nyní vás čeká odklízení suti. Opět zde platí, že budete potřebovat potvrzení. Nyní se bude jednat o potvrzení o roztřízení stavební suti a o její správné likvidaci. Demoliční firma se o tyto zákonné povinnosti postará sama. V případě, že se chcete do odklízení pustit sami, byste měli vědět, že například nebezpečný odpad nebo materiály, ve kterých je azbest, může likvidovat a třídit pouze specializovaná firma. Když se do toho pustíte sami, úřad vám opět udělí pokutu. Aby bylo možno objekt vymazat z katastru nemovitostí, budete potřebovat potvrzení o uložení odpadu.

Odvezeno, víc neřeším

Demolice nekončí dnem, kdy je budova zbourána a roztřízena na jednotlivé části. Demoliční výměr jste jistě od úřadu dostali na dobu určitou. Během této doby musíte zajistit odvezení suti a potřebné potvrzení. Následně s tímto dokumentem opět navštívíte stavební úřad. Ten vám vydá potvrzení pro úřad katastrální, kde dojde k formálnímu zániku daného objektu. Až nyní lze demolici považovat za úspěšně dokončenou.

Demolice má svůj zákonný postup. Ten je nutno dodržet, abyste se vyvarovali pokutám ve výši až několika stovek tisíc korun. Odpad je nutno řádně roztřídit a s potvrzením o správném uložení poté opět navštívit úřad.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky