blog

Jak správně roztřídit stavební suť

7.3.2021

Když si na stavebním úřadě vyřizujete povolení k demolici, musíte uvádět také přibližné množství demoliční suti, která při tom vznikne. Víte, jak s ní následně naložit? Jak konkrétně probíhá likvidace stavební suti?

Povinnost vše uklidit

Čeká vás demolice? V tom případě již jistě znáte známé cesty, které je nutné absolvovat. Nejprve stavbu odpojit oficiální cestou od elektřiny, poté další úřad, tentokrát stavební. Abyste dostali povolení k demolici trouchnivějící stavby, bude potřeba také zaznamenat přibližně kolik suti touto aktivitou vznikne. Tu jste samozřejmě následně povinni odstranit a odvést na nejbližší skládku. Touto likvidací odpadu se také zabývají specializované firmy.

Třídění materiálů

Když dojde k demoličním pracím, velmi brzy zjistíte, že materiálu, který se následně bude třídit, je skutečně mnoho. Patří sem nejen zdivo a stavební součásti, ale také celá řada dalšího materiálu. Mezi sutí se nejčastěji dále vyskytuje dřevo, sádrokarton, sklo, kovy a plasty. Samozřejmě narazíte také na zbytky kabeláže a izolačních materiálů. Samostatně vytřídit se musí i keramické výrobky.

Pozor na nebezpečný odpad

Ještě předtím, než se demoliční práce rozběhnou, se zjišťuje přítomnost azbestu ve stavbě. Kdyby se v budově zbytky této zdraví ohrožující látky vyskytovaly, muselo by být následné třídění odpadu provedeno za velmi přísných podmínek. Demoliční práce jsou hotovy a vy sledujete, kolik rozličných materiálů se musí roztřídit do příslušné skládky. Možná se ale také setkáte s nemilým překvapením. Ten představuje nebezpečný odpad, se kterým se musí nakládat dle platných zákonem stanovených norem. Takovýto odpad se následně odveze na specializovanou skládku.

Při demolici stavby máte jako vlastník pozemku zajistit odstranění suti. Tu si buď roztřídíte a odvezete na příslušnou skládku sami, nebo se spolehnete na specializovanou firmu.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky