Likvidace odpadu

Předmětem naší činnosti je také komplexní zajištění v oblasti svozu a likvidace odpadu a to ve standardním rozsahu. S odpady se nesmí nakládat neuváženě, tato služba musí být provedena s úvahou a profesionálně.

Veškerý svoz, třídění (i recyklace) a odstraňování je samozřejmostí. Celý proces zajistíme od A-Z

Po demolici je likvidace odpadu a stavební suti samozřejmostí

Pod termínem stavební odpad si můžeme představit to, co zbude po demolici stavby. Jsou to cihly, zdivo, obklady, dřevěné konstrukční prvky a cokoli dalšího, co po stavbě či budově, silnici nebo něčem podobném zbude. Za stavební odpad se považují i zbytky různých rozvodů. Tedy elektroinstalace, vodovodní, plynové a odpadní potrubí.

Co je zahrnuto do stavebního a demoličního odpadu

Jedná se o komoditu, jejímž obsahem mohou být cihly, beton, zdivo, keramické obklady, sklo, plasty, dřevo střešní tašky, kovy, dehtové produkty, asfaltové směsi, kamenivo, vytěžená hlušina i vytěžená zemina nebo jakákoliv stavební suť. Dále zahrnuje také stavební materiály s obsahem azbestu, eternitu, izolační materiály.

Cena likvidace odpadu

Záleží na množství a typu stavebního či souvisejícího materiálu. Záleží i na lokalitě, kde se provádí likvidace odpadu. Je rozdíl mezi cenami u Prahy a odvozu stavební suti na dalekou skládku nebo na minimální vzdálenost u Ostravy. Z těchto důvodů je dobré nás kontaktovat, abychom posoudili stavbu, objem odpadu a cenu.

bourání stavby

Kde zajišťujeme likvidaci odpadu?

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky