Demoliční práce Brno

Potřebujete srovnat se zemí chatu, chalupu nebo starý dům, který vám na pozemku chátrá? Nebo jste jen starý dům odkoupili, ale na jeho místě chcete postavit zcela novou moderní vilu, která bude vaším domovem? Nepouštějte se do demolice sami, ať nemáte posléze problémy. Demolice by se měla ujat firma, která v této oblasti umí chodit. O demolice nejen v Brně, ale také v celém Jihomoravském kraji, tedy v okolí měst Hodonín, Znojmo, Třebíč, Břeclav a Vyškov, se postará demolice Brno, která kromě toho, že zbourá rodinný dům nebo jinou stavbu, také odveze případnou stavební suť nebo jiný demoliční materiál.

Zbourat objekt však není jen tak. Aby mohlo dojít ke zbourání jakéhokoli objektu, je potřeba získat takzvaný demoliční výměr, který je platný po dobu jednoho roku s tím, že je možné po roce požádat o prodloužení, pokud bude řádně zdůvodněno. Demoliční výměr je vlastně úřední dokument, který vystavují příslušné místí stavební nebo obecní úřady. Demoličním výměrem se povoluje odstranit stavbu, demolice je tímto demoličním výměrem zlegalizována. Mimo jiné se vám bude demoliční výmět hodit i ve chvíli, kdy se bude muset vymazat objekt z katastru nemovitostí (bez demoličního výměru nelze nemovitost z katastru nemovitostí vymazat).

Kromě toho bude zapotřebí vypracovat i projekt, pokud tedy chcete zbourat celkovou stavbu. O projekt demolice se také postarají demoliční práce Brno.

Jak dlouho bude trvat vyřizování na úřadech?

Vyřizování na úřadech není otázka hodiny. Trvání projektových a inženýrských prací se odvíjí vždy od zákonných lhůt. Je třeba zajistit příslušná vyjádření, také stanoviska správců inženýrských sítí, odboru životního prostředí a samozřejmě také stanoviska dotčených vlastníků sousedících nemovitostí.

Jak dlouho bude trvat demolice domu a odvoz demoličního odpadu na skládku?

Stejně tak samotná demolice není otázka několika hodin. Demolice třeba takového rodinného domu se odhaduje na rozmezí jednoho až dvou týdnů. Vždy záleží od velikosti objektu. Následný demoliční odpad a stavební suť jsou odvezeny na skládku také demoliční firmou, která odpad řádně recykluje či jiným způsobem zlikviduje.

Zajistíme i zemní a výkopové práce v Brně

Rozhodli jste se na místě, kde původně stála stará nemovitost postavit nemovitost zcela novou? Pomůžeme vám i s případnými zemními a výkopovými pracemi. Součástí našich služeb je nejen provádět terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, ale také nakládání a přemísťování zbylé zeminy či budování základových pásů domu. Provedeme i výkopy pro inženýrské sítě, jako je vodovod, plynovod nebo kanalizace či výkopy bazénů a jezírek.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky