Demoliční práce Znojmo

Hledáte firmu specializující se na demoliční práce ve Znojmě nebo v blízkém okolí? Potřebujete zbourat nemovitost, která jenom hyzdí váš pozemek? Chcete zbourat stodolu nebo kůlnu, místo které si chcete postavit hezký altán nebo menší domeček, kam se uchýlíte ve stáří? Obraťte se na firmu Stavby - demolice a bourání s.r.o., která se nezaměřuje jen na demolice ve Znojmě, ale také provádí demoliční práce v celém Jihomoravském kraji, tedy v okolí měst Hodonín, Třebíč, Břeclav či Vyškov a Brno.
Demolice ve Znojmě však nemůže začít dřív, než budete mít v rukou demoliční výměr. Jedná se o dokument, který povoluje legálně odstranit nemovitost. Získáte ho na stavebním nebo na obecním úřadě, potřebovat ho budete také pro výmaz nemovitosti z katastru nemovitostí. Je platný jen jeden rok, ovšem lze ho prodloužit, pokud to bude řádně odůvodněno.
Pokud budete mít v rukou demoliční výměr, může být demolice zahájena. V případě celkového odstranění stavby však musíte mít ještě vypracovaný projekt k demolici.

Co je to projekt k demolici?

Pokud má dojít k celkovému odstranění stavby, musí se provést passport objektu a musí se zpracovat projekt postupu bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Projekt k demolici se zpracovává na základě existující původní dokumentace k nemovitosti. Pokud není k dispozici původní dokumentace, musí dojít ke stavebně technickému průzkumu objektu, zaměření se následně zdigitalizuje.
Zpracování projektu k demolici samozřejmě něco stojí. Cena se však odvíjí od velikosti bourané nemovitosti. Standardně se začíná na osmi tisících korunách.

Kolik stojí demolice jako taková?

Projekt k demolici samozřejmě není to jediné, co se platí. Zaplatit se musí i demolice jako taková. Cena demolice domu se vždy řeší individuální kalkulací dle ceníku a zaměření. Zaplatit se musí navíc i odvoz suti. Cena odvozu se stanovuje dle typu suti, dle množství odvážené suti, také dle vzdálenosti na skládku a taky podle ceny skládkovného.

Výkopové a zemní práce ve městě Znojmo

Potřebujete provést výkopové práce na vašem pozemku? Hledáte firmu, která by se postarala o budování základů nového objektu či která by vykopala bazén nebo jezírko? Obraťte se na firmu Stavby - demolice a bourání s.r.o., která je ověřeným a zkušeným dodavatelem zemních a výkopových prací. Součástí služeb jsou nejen výkopy bazénů a jezírek, ale taktéž terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, výkopy pro inženýrské sítě nebo výkopy základových pásů.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky