Demoliční práce Třebíč

Pokud vám stojí na pozemku chátrající dům, možná rozmýšlíte nad tím, jestli investovat peníze do jeho rekonstrukce nebo jestli ho raději srovnat se zemí, přičemž si na jeho území postavit zbrusu nový dům, který by byl podle aktuálních trendů. Jestli se vám jeví jako milejší jeho rekonstrukce, zodpovězte si několik otázek. Jaké jsou rozvody domu? Jaké má dům základy? A co dispoziční řešení oken a místností? To vše hraje roli při rozhodování, jestli se do rekonstrukce pustit nebo raději ne. Většina starých domů má rozvody elektřiny i vody špatné, stejné tak základy na tom nejsou zrovna dobře. Nakonec tedy zvítězí demoliční práce Třebíč.
Hledáte firmu, která by vám demolici v Třebíči provedla? Obraťte se na firmu KT - Ekologické domy, s. r. o., která neprovádí demolici jen v Třebíči, ale také v celém Jihomoravském kraji, tedy v Brně, Břeclavi, Vyškově, ve Znojmě a také v Hodoníně.

Demolice může začít ve chvíli, kdy budete držet v rukou demoliční výměr

Je však třeba konstatovat, že demolice není něco, co může začít ve chvíli, co si to usmyslíte. Demolice musí být povolená. Je třeba mít takzvaný demoliční výměr, což je dokument povolující legální zbourání dané stavby. Vydává se na obecním nebo stavebním úřadě a je platný jeden rok s tím, že si ho po roce můžete případně prodloužit. Demoliční výměr je navíc potřebný při výmazu objektu z katastru nemovitostí.
Kromě demoličního výměru je třeba mít také projekt k demolici, pokud má dojít k celkovému odstranění stavby.

Jak dlouho trvá demolice domu?

V souvislosti s demoličními pracemi se mnoho lidí ptá na to, jak dlouho demoliční práce trvají. Doba provedení bouracích a demoličních prací se vždy odvíjí od velikosti objektu. Například takový standardní rodinný dům se bourá jeden až dva týdny. Během této doby je samozřejmě odvezen i veškerý demoliční odpad a suť z místa činu.

Výkopové a zemní práce ve městě Třebíč

Jsme ověřeným a zkušeným dodavatelem zemních a výkopových prací ve městě Třebíč. Provádíme terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, také výkopy pro inženýrské sítě, kterými se myslí například výkopy pro plynovody nebo vodovody, dále pak provádíme výkopy základů a základových pásů a provedeme i výkopy bazénů či jezírek. Postaráme se případně i o nakládání a přemístění zeminy, která na staveništi zůstala například po betonování svrchní desky na základových pásech.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky