Potřebné doklady a informace k demolici

Pokud potřebujete odstranit malou budku na nářadí, skleník, nádrž na vodu apod., tak nepotřebujete žádné povolení k demolici a lze zvládnou svépomoci. Protože takové stavby byly rovněž často postaveny bez povolení či ohlášení. Jiné to je v případě, pokud už na stavbě jsou prvky z azbestu. Je totiž rozdíl sklad na nářadí s plechovou střechou (není třeba povolení) nebo se střechou z vlnitého eternitu, který obsahuje azbest. Stačí nás kontaktovat a poradíme. Pokud potřebujete zajistit demolici domu, stodoly a jiné stavby či objektu, která byl postaven na ohlášení či povolení, tak je dobré vědět 4 základní informace.

 

  1. Žádost o odstranění stavby - vyplňte žádost o demolici stavby a nechte vyřídit na stavebním úřadě. Podle typu objektu, jestli na ohlášku nebo na povolení. Jinými slovy je třeba získat povolení k odstranění stavby, kterému se říká také "demoliční výměr".
  2. Provedení demolice - pokud se jedná o odstranění stavby na ohlášku, tak může být demolice provedena svépomoci. Pokud na povolení, tak demolici musí provést specializovaná firma. Tuto demolici můžeme zajistit například my.
  3. Nahlášení dokončení demolice - po úspěšném odstranění stavby je třeba nahlásit stavebnímu úřadu, tedy dokončení demolice objektu (rodinný dům, budova, stavba, stodola, aj.).
  4. Odstranění z katastru nemovitostí - na katastrálním úřadě provést odstranění objektu z katastru nemovitostí na základě potvrzení o odstranění objektu, který vydal příslušný stavební úřad, kde jste to nahlásili.

Pamatujte, že mohou nastat komplikace během demolice domu. Každý majitel má sice právo na likvidaci, ale demolice se posuzují zvlášť a proto je dobré se řádně informovat. Volejte kdykoliv našemu specialistovi na tel. 603 355 311, rádi vámporadíme.

Objekt může být v památkové zóně nebo je součástí zástavby a je spojen s okolními domy nebo hrozí riziko narušení okolních staveb a demolice se tak stává náročnější záležitostí, včetně nákladů spojené s následnou likvidací stavební suti.

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky