Demoliční práce Praha

Důvodem demoličních prací bývá často to, že budovy trouchniví nebo že se na jejich místě mají vybudovat nové budovy, které budou modernější a déle vydrží. Pokud také chcete zbourat starou budovu, která vám překáží na vašem pozemku, nebo pokud chcete starý koupený dům zbourat a postavit na jeho místě novou moderní vilu, pak se obraťte na demoliční práce Praha, postarají se vám o celou demolici i o úklid stavební suti a dalšího demoličního materiálu.

Je však třeba konstatovat, že demolice neprobíhá ze dne na den. Demolice začíná až ve chvíli, kdy je vyřízené všechno potřebné. Tím potřebným máme na mysli například demoliční výměr, což je úřední dokument, který vystavuje příslušní místní stavební nebo obecní úřad. Demoličním výměrem se dává souhlas k odstranění stavby, díky demoličnímu výměru je demolice legální. Mimo jiné bez demoličního výměru nemůže dojít k výmazu objektu z katastru nemovitostí.

Kromě demoličního výměru je třeba vypracovat také projekt demolice, v němž se zpracují postupy bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Takový projekt demolice taktéž vypracuje demolice Praha, a to od osmi tisíc korun.

Jak dlouho bude trvat demolice?

Je třeba si také položit otázku, jak dlouho bude demolice trvat. Doba trvání demolice je závislá od toho, jak velký je daný objekt, který se má zbourat. Například rodinný dům se bourá v rozmezí jednoho až dvou týdnů.

Po provedení demolice demoliční práce Praha odklidí všechnu stavební suť a jiný stavební materiál, který po demolici zůstal. Tím se myslí například cihly, střešní tašky, dřevěné konstrukční tašky nebo izolační materiály či materiály, které obsahují azbest (při likvidaci tohoto materiálu je třeba postupovat se zvláštní opatrností, přece jen je azbest zdraví nebezpečný).

Demoliční práce nejen v Praze

Společnost Demolice-stavby, s. r. o. se zaměřuje nejen na demoliční práce v Praze, ale také v celém Středočeském kraji, tedy v okolí měst Kladno, Příbram, Kolín, Kutná Hora či Beroun.

Zemní a výkopové práce Praha

Společnost Stavby – demolice a bourání s.r.o. se nezabývá jen demoličními a bouracími pracemi, ale taktéž zemními a výkopovými pracemi na území města Praha. Zemními pracemi se rozumí především práce s těžkými a lehkými stroji, jejichž cílem je kupříkladu vyhloubit základové pásy pro nový dům či provést terénní úpravy rovinných nebo svažitých terénů.
Výkopové práce jsou prováděny s pomocí potřebné techniky, kterou společnost sama zajistí nezávisle na tom, jestli se jedná o bagr, rýpadlo nebo manipulátor.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky