Demoliční práce Kladno

Zdědili jste v Kladně dům nebo jste si koupili pozemek s chátrajícím domem, který chcete nahradit novou vilou? Než dojde k výstavbě nové nemovitosti, musí být odstraněna nemovitost stará. Je tedy třeba pustit se do demoličních prací, o které se nejen v Kladně, ale v celém Středočeském kraji, tedy v okolí měst Praha, Příbram, Kolín, Kutná Hora a Beroun, postará firma Stavby - demolice a bourání s.r.o.
Demolice však není činnost, k níž může dojít hned, co vám myšlenka na ni vyplyne v hlavě. Aby mohlo dojít k demoličním pracím, musíte držet v rukou několik potřebných dokumentů, bez nichž nelze začít.

Jaké dokumenty budete potřebovat?

Ať už chcete zbourat starý trouchnivějící dům na lákavém pozemku nebo kůlnu či stodolu, musíte si zajít pro demoliční výměr, který je k demolici v Kladně zapotřebí. Demoličním výměrem se rozumí dokument, který vystaví buď příslušný stavební úřad, nebo případně obecní úřad. Je to jakési povolení k tomu, aby byla stavba legálně odstraněna. Demoliční výměr se vám navíc bude hodit i v okamžiku, kdy budete chtít vymazat objekt z katastru nemovitostí.
Demoliční výměr však není jediný dokument, který potřebujete k tomu, aby došlo k zahájení demoličních prací. Je třeba vypracovat i projekt k demolici, pokud má dojít k celkovému odstranění stavby. Projekt k demolici může vypracovat i výše zmíněná firma, která se postará následně i o demoliční práce v Kladně.

Jak dlouho trvá demolice?

Nabízí se otázka, jak dlouho to celé trvá. Pokud bychom měli mluvit jenom o době trvání celé demolice, řekli bychom, že se to odvíjí od velikosti bourané stavby. Obvykle takový rodinný dům je bourán týden či dva. Co se týče vyřizování všeho potřebného, doba trvání se odvíjí od zákonných lhůt. Musí se zajistit příslušná stanoviska a také vyjádření správců inženýrských sítí, také odboru životního prostředí či dotčených vlastníků sousedících nemovitostí.

Výkopové a zemní práce ve městě Kladno

Hledáte firmu, která by za vás provedla hrubé terénní úpravy nebo která by za vás provedla zemní, respektive výkopové práce? Firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. se hlásí do služby! Společnost se nově zaměřuje na veškeré výkopové a zemní práce ve městě Kladno. Provede tedy jak hrubé terénní úpravy rovinných či svažitých terénů, tak i výkopy pro inženýrské sítě, výkopy bazénů nebo jezírek, taktéž vybuduje základové pásy a případně naloží a přemístí zeminu. Vše samozřejmě se zajištěním potřebné techniky.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky