Demoliční práce Příbram

Najít v okolí Příbrami schopnou firmu, která by se postarala o demolici nemovitosti, jež překáží, není nic snadného. Naštěstí je tu firma Stavby - demolice a bourání s.r.o., která je výjimkou mezi nespolehlivými firmami. Firma se vám postará o demoliční práce v Příbrami a také v celém Středočeském kraji, tedy v okolí měst Kladno, Kolín, Kutná Hora či Beroun. Máte nemovitost, kterou chcete srovnat se zemí? Už víte, na koho se v Příbrami obrátit.
Samozřejmě nestačí se jen obrátit na samotnou firmu, která vám po skončení demoličních prací v Příbrami odveze i nahromaděný demoliční odpad či suť na skládku. Případně hledáte odvoz suti Praha? Ani firma nemůže začít s demolicí, pokud nebudete mít v ruce několik potřebných dokumentů.

Zapotřebí je demoliční výměr

Demolice Příbram nemůže začít, pokud nebudete mít demoliční výměr. Jedná se o dokument, který povoluje legálně odstranit danou nemovitost. Navíc poslouží i ve chvíli, kdy má dojít k výmazu z katastru nemovitostí. Platí jeden rok s tím, že je možné ho posléze nechat prodloužit, pokud bude prodloužení řádně odůvodněno. Vydává se na příslušném stavebním úřadě nebo na obecním úřadě.

V případě celkového odstranění stavby je nutné mít i projekt k demolici

Pokud má dojít k celkovému odstranění stavby, musí se provést takzvaný passport objektu, přičemž se musí zpracovat i projekt k demolici, v němž budou obsaženy všechny bourací práce včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Projekt k demolici se vždy zpracovává na základě původní dokumentace, pokud tedy existuje, pokud neexistuje provádí se stavebně technický průzkum objektu a následné zaměření se zdigitalizuje.
Projekt k demolici může také vypracovat výše uvedená firma, která se vám postará o následnou demolici. Ceny projektů k demolici se stanovují vždy individuálně podle velikosti objektu, obvykle se však startuje na osmi tisících korunách.

Zaměřujeme se na zemní a výkopové práce ve městě Příbram

Ať už potřebujete vykopat bazén, jezírko nebo potřebujete provést výkopy pro inženýrské sítě, které by vedly novým domem, hledáte firmu, která vám s výkopovými a zemními pracemi pomůže. Nejen v okolí města Příbram. Zaměřujeme se nejen na demoliční a bourací práce, ale taktéž na výkopové a zemní práce. Obstaráme si techniku, se kterou hravě vybudujeme prostupy pro plynovod, vodovod nebo kanalizaci či vykopeme základy budoucího domu.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky