Demoliční práce Kolín

Chcete si na svém pozemku postavit novou krásnou vilu podle aktuálních trendů, ale překáží vám na pozemku kůlna, stodola nebo starý rozpadající se a trouchnivějící dům? Je načase ho zbourat, srovnat se zemí. O demoliční práce v Kolíně se vám postará firma KT - Ekologické domy, s. r. o., která provede demolici nejen ve zmíněném městě, ale také v celém Středočeském kraji, tedy v okolí měst Kutná Hora, Beroun, Kladno a Příbram. Už ani kůlna nebo stará barabizna nebude překážet ve zrealizování vašeho snu o moderním bydlení.
Aby ale mohlo dojít k demolici Kolín, musí se držet několik potřebných dokumentů v rukou. Bez nich to opravdu nejde, bez nich nemůže demolice začít. Demolice bohužel není činnost, do které se můžete pustit hned ve chvíli, co na ni pomyslíte a co se pro ni rozhodnete.

Máte demoliční výměr?

Co nesmíte v první řadě postrádat, je demoliční výměr. Ten je opravdu zapotřebí. Jedná se totiž o dokument, který povoluje odstranit danou stavbu. Je to jakési povolení srovnat legálně stavbu se zemí. Získáte ho na stavebním nebo na obecním úřadě, platnost má jeden rok s tím, že po roce je možné požádat o prodloužení demoličního výměru, pokud však bude prodloužení řádně odůvodněno.
Po dokončení nemovitosti však demoliční výměr nezahazujte, potřebný je i pro výmaz objektu z katastru nemovitostí.

Máte projekt k demolici?

Potřebný je mimo jiné i projekt k demolici, který je nutný v případě, že má dojít k celkovému odstranění stavby. V takovém případě se musí zpracovat projekt postupu bouracích prací, a to včetně specifikace přepokládaného množství odpadu. Projekt se zpracovává na základě už existující původní dokumentace k nemovitosti, pokud však původní projekt neexistuje, provádí se stavebně technický průzkum objektu a zaměření se následně zdigitalizuje.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky