Demoliční práce Beroun

Chcete si na svém pozemku v Berouně postavit krásný altán, vilu nebo hřiště pro děti? Možná na pozemku není dostatek místa, a to proto, že je na pozemku postavený chátrající dům, který se takřka rozpadá před očima. Nabízí se otázka, co s ním? Pro odpověď nemusíte chodit daleko, svěřte se do rukou firmě KT - Ekologické domy, s. r. o., která se zabývá nejen demoličními pracemi v Berouně, ale také provádí demolice v celém Středočeském kraji, tedy i v okolí měst Praha, Příbram, Kutná Hora, Kolín a Kladno.
Demolicí v Berouně je myšleno komplexní zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním. Aby mohlo k demoličním pracím dojít, musíte mít v rukou dva dokumenty, a to demoliční výměr a projekt k demolici.

Co je to demoliční výměr?

Pokud hovoříme o demoličním výměru, hovoříme o úředním dokumentu, který vystavuje příslušný místní stavební nebo také obecní úřad. Je platný jeden rok s tím, že je možné posléze požádat o jeho prodloužení. To však musí být řádně odůvodněno. Demoliční výměr je jakýmsi potvrzením, povoluje odstranit legálně danou stavbu. Navíc je potřebný pro následný výmaz objektu z katastru nemovitostí.

Co je to projekt k demolici?

Nabízí se také otázka, co je to projekt k demolici. Jedná se o projekt, který je třeba zpracovat v případě celkového odstranění stavby. Do projektu se uvedou všechny bourací práce, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.
Projekt k demolici se zpracovává na základě původní dokumentace k nemovitosti, pokud tedy existuje. Pokud původní dokumentace k nemovitosti není k dispozici, provádí se stavebně technický průzkum objektu a následně se zaměření zdigitalizuje.
Cena zpracování projektu nemovitosti se odvíjí dle velikosti daného objektu. Standardně se začíná na osmi tisících korunách. Vypracovat vám ho může i firma Stavby - demolice a bourání s.r.o.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky