Demoliční práce Zlín

Když začíná starý dům chátrat a stává se nebezpečím pro okolí, pak je třeba ho zbourat. K demolici domů však dochází i z jiných důvodů, nejen z důvodu chátrání. Například si staré domy kupují mladí lidé, kteří touží na pozemku, kde dům stojí, postavit zbrusu nový dům, který bude podle jejich představ. Samozřejmě to nefunguje tak, že když si jeden den člověk smyslí, že zbourá dům, na druhý den se tak stane. Demoliční práce v Pardubicích je třeba nejdříve schválit.

Aby mohlo docházet k demolicím, je třeba mít zajištěný takzvaný demoliční výměr. Kromě toho se potřebuje ještě celá řada věcí.

Než dojde k demolici

Demoliční práce Zlín mohou začít ve chvíli, kdy bude připraven demoliční výměr, což je souhlas s odstraněním stavby. Jedná se o úřední dokument, kterým povoluje legálně odstranit stavbu. Demoliční výměr je potřebný zejména pro následný výmaz objektu z katastru nemovitostí. Platnost demoličního výměru je stanovená na jeden rok od jeho vydání, poté se může požádat o jeho prodloužení, pokud bude zdůvodněné.

Samozřejmě to není to jediné, co je potřeba k demolici Pardubice. Pokud se chcete pustit do celkového odstranění stavby, musí se provést takzvaný passport objektu. Musí se zpracovat projekt postupu všech bouracích praví, musí se specifikovat i množství odpadu. Cena takového projektu se odvíjí od toho, zdali bude poskytnuta původní dokumentace k nemovitosti či nikoli.

Co se stane po demolici

Až budou Demoliční práce Zlín u konce, firma se vám postará o svoz veškerého stavebního odpadu a odvoz stavební suti. K odvozu demoličního odpadu se musí přistupovat s úvahou a také profesionálně. Zejména při odvozu materiálu s azbestem se musí dbát na zvýšenou opatrnost a bezpečnost, jelikož azbest je zdraví nebezpečný.

Společnost Demolice-stavby, s. r. o. zajistí demolici v celém Pardubickém kraji, nejen v Pardubicích, ale tedy i v blízkém okolí (například v Kutné Hoře, Ústí nad Orlicí, Turnově, Svitavách nebo Chrudimi).

Výkopové a zemní práce ve městě Zlín

Potřebujete provést výkopy základů nebo základových pásů či provést výkopy pro inženýrské sítě, ke kterým dochází zpravidla po výkopech zmiňovaných základových pásů? Pokud ano, obraťte se na firmu Stavby – demolice a bourání s.r.o. Firma provede výkopové a zemní práce ve městě Zlín za cenu, která se stanoví dohodou. POZOR - přijímají se zakázky pouze o rozsahu výkopových prací v minimální hodnotě 20 tisíc korun.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky