Demoliční práce Chrudim

O demoliční práce v Chrudimi je většinou zájem ve chvíli, kdy na pozemku stojí trouchnivějící nemovitost, která se doslova rozpadá před očima. Dříve, než někomu ublíží tak, že se na něj zhroutí, měla by se nemovitost odstranit, takzvaně srovnat se zemí. Na místě této nemovitost se pak může postavit zbrusu nový dům, který sice už neponese stejné číslo, na druhou stranu bude podle aktuálních trendů. O demolici v Chrudimi a v celém Pardubickém kraji, tedy v okolí měst Pardubice, Kutná Hora, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Turnov, se vám postará firma Stavby - demolice a bourání s.r.o.

Demolice a dokumenty, které jsou potřebné

Aby vůbec mohlo dojít k demoličním pracím, musíte v rukou držet několik dokumentů. Nepostradatelný je zejména demoliční výměr, což je dokument povolující legální odstranění objektu. Vydává se na obecním nebo na stavebním úřadě a je platný jeden rok s tím, že ho můžete po roce nechat prodloužit. Nutný je i pro výmaz objektu z katastru nemovitostí.
V případě celkového odstranění stavby se zpracovává takzvaný projekt k demolici, v němž jsou obsaženy všechny postupy bouracích prací, a to i specifikace předpokládaného množství odpadu. Projekt k demolici se nevypracovává zdarma, jeho cena stanovuje na základě už existující dokumentace k nemovitosti, pokud je k dispozici. Pokud k dispozici není, provádí se technický průzkum objektu a zaměření se následně zdigitalizuje. Standardně však cena zpracování projektu k nemovitosti startuje na osmi tisících korunách.

Jak dlouho vyřizování související s demolicí trvá?

Nabízí se otázka, jak dlouho to všechno trvá - jak dlouho trvá vyřizování na úřadech? Trvání projektových a inženýrských prací se odvíjí vždy od zákonných lhůt, během kterých se zajišťují příslušná vyjádření a také stanoviska správců inženýrských sítí, také se zjišťují stanoviska odboru životního prostředí, zjišťují se stanoviska dotčených vlastníků sousedících nemovitostí. Nelze tedy konkrétně a přesně říct, jak dlouho vyřizování demolice trvá.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky