Demoliční práce Pardubice

Když začíná starý dům chátrat a stává se nebezpečím pro okolí, pak je třeba ho zbourat. K demolici domů však dochází i z jiných důvodů, nejen z důvodu chátrání. Například si staré domy kupují mladí lidé, kteří touží na pozemku, kde dům stojí, postavit zbrusu nový dům, který bude podle jejich představ. Samozřejmě to nefunguje tak, že když si jeden den člověk smyslí, že zbourá dům, na druhý den se tak stane. Demoliční práce v Pardubicích je třeba nejdříve schválit.

Aby mohlo docházet k demolicím, je třeba mít zajištěný takzvaný demoliční výměr. Kromě toho se potřebuje ještě celá řada věcí.

Než dojde k demolici

Demoliční práce Pardubice mohou začít ve chvíli, kdy bude připraven demoliční výměr, což je souhlas s odstraněním stavby. Jedná se o úřední dokument, kterým povoluje legálně odstranit stavbu. Demoliční výměr je potřebný zejména pro následný výmaz objektu z katastru nemovitostí. Platnost demoličního výměru je stanovená na jeden rok od jeho vydání, poté se může požádat o jeho prodloužení, pokud bude zdůvodněné.

Samozřejmě to není to jediné, co je potřeba k demolici Pardubice. Pokud se chcete pustit do celkového odstranění stavby, musí se provést takzvaný passport objektu. Musí se zpracovat projekt postupu všech bouracích praví, musí se specifikovat i množství odpadu. Cena takového projektu se odvíjí od toho, zdali bude poskytnuta původní dokumentace k nemovitosti či nikoli.

Co se stane po demolici

Až budou demoliční práce Pardubice u konce, firma se vám postará o svoz veškerého stavebního odpadu a odvoz stavební suti. K odvozu demoličního odpadu se musí přistupovat s úvahou a také profesionálně. Zejména při odvozu materiálu s azbestem se musí dbát na zvýšenou opatrnost a bezpečnost, jelikož azbest je zdraví nebezpečný.

Společnost Demolice-stavby, s. r. o. zajistí demolici v celém Pardubickém kraji, nejen v Pardubicích, ale tedy i v blízkém okolí (například v Kutné Hoře, Ústí nad Orlicí, Turnově, Svitavách nebo Chrudimi).

Zemní a výkopové práce Pardubice

Zaměřujeme se také na zemní a výkopové práce. Potřebujete vybudovat základové pásy nebo vykopat prostupy určené inženýrským sítím? Nebo snad potřebujete provést terénní úpravy rovinného či svažitého terénu na vašem pozemku? Obraťte se na firmu Stavby – demolice a bourání s.r.o., která zajistí i veškerou potřebnou techniku, jako je manipulátor, bagr, minibagr nebo rýpadlo či Tatra. Cena se stanovuje na základě dohody.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky