Demoliční práce Ostrava

Demoliční práce Ostrava přijdou vhod ve chvíli, kdy je zapotřebí zbourat rodinný dům nebo jinou budovu, která překáží, chátrá nebo místo které má být postaven zcela jiný objekt. Dnes jsou demoliční práce Ostrava hojně využívané, lidé chtějí stavět své vlastní domy, ale je málo pozemků. A tak se staré domy zbourají a postaví se na jejich místě nové objekty, které budou moderní s delší životností. Ovšem zbourat dům nebo jakýkoli jiný objekt není jen tak. Nelze to udělat ze dne na den, je třeba si vyžádat potřebná opatření, bez nichž nemůže dojít k legálnímu odstranění objektu.

Co je třeba udělat před demolicí?

Aby mohlo dojít k demolici Ostrava, tedy ke komplexnímu zbourání objektu buď mechanizací, nebo postupným rozebráním, musí být vyřízen takzvaný demoliční výměr. To je úřední dokument, který povoluje odstranit stavbu. Je to jakýsi souhlas legálního odstranění objektu. Mimo jiné je demoliční výměr také potřebný pro následný výmaz z katastru nemovitostí. Platnost demoličního výměru bývá zásadně stanovena na jeden rok.

Stejně tak je třeba mít projekt k demolici, pokud chcete celkově odstranit stavbu. Projekt obsahuje postup bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Cena takového projektu se u demoličních firem liší, vždy záleží na tom, zda existuje nebo neexistuje původní dokumentace k nemovitosti.

A co je třeba udělat po demolici?

Po demolici je třeba řádně a zodpovědně zlikvidovat stavební suť a jiný demoliční odpad. O to se ostatně postarají demoliční práce Ostrava, které zajišťují demolice nejen v Ostravě, ale v celém Moravskoslezském kraji, tedy v okolí měst Havířov, Frýdek-Místek, Karviná, Třinec a Opava. Demoliční firma se postará o svoz stavební suti i demoličních materiálů, které se roztřídí, recyklují nebo jinak zlikvidují.

Výkopové a zemní práce Ostrava

Potřebujete vykopat základové pásy pro nově stavěnou nemovitost nebo jen naložit a přemístit zbylou zeminu, která po budování základových pásů zbyla na staveništi? V obou případech se obraťte na firmu Stavby - demolice a bourání s.r.o., která se kromě demolice zabývá i zemními a výkopovými pracemi v Ostravě.
Součástí služeb je mimo jiné také provádět výkopy bazénů a jezírek či budovat výkopy pro inženýrské sítě, jimiž se myslí například vodovod, plynovod nebo kanalizace.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky