Demoliční práce Třinec

Zemřeli vám prarodiče a zdědili jste po nich nemovitost, která už na první pohled bude spíše starostí než radostí? Nebo máte na svém pozemku chátrající nemovitost se špatnými rozvody elektřiny, se špatným dispozičním řešením nebo se špatným rozestavěním oken? Neinvestujte do rekonstrukce, která bude jen nákladná a následně také k vašemu zjištění i zbytečná. Raději investujte do demolice Třinec, díky čemuž si budete moct na pozemku postavit nemovitost podle vašeho gusta.

O demoliční práce v Třinci nebo obecně o demoliční práce v Moravskoslezském kraji, tedy v okolí měst Třinec, Frýdek-Místek, Opava, Havířov a Karviná, se vám postará firma KT - Ekologické domy, s. r. o. Abyste se však mohli na firmu obrátit, myslete na to, že zapotřebí jsou hlavně dva dokumenty.

Demoliční výměr

Demoliční práce nemohou započat, dokud nebudete v ruce držet demoliční výměr. Demoličním výměrem se rozumí dokument povolující legální odstranění stavby či objektu. Je platný jeden rok s tím, že si ho po uplynutí dvanácti po sobě jdoucích měsíců můžete prodloužit, pakliže to řádně odůvodníte. Bez něj také nemůže dojít k výmazu objektu z katastru nemovitostí.

Demoliční výměr bývá vydáván na obecním úřadě nebo na příslušném stavebním úřadě.

Projekt k demolici

Dalším potřebným dokumentem, který vám může zpracovat i výše zmiňovaná firma, je projekt k demolici čili demoliční projekt. Ten je zapotřebí hlavně ve chvíli, kdy má dojít k celkovému odstranění stavby. V takové chvíli se musí provést passport celého objektu a musí se zpracovat projekt, v němž budou obsaženy všechny postupy bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

Projekt k demolici se zpracovává na základě původní dokumentace k nemovitosti, pokud tedy existuje. V opačném případě se musí provést stavebně technický průzkum objektu a jeho zaměření je třeba následně zdigitalizovat.

Zaměřujeme se na zemní a výkopové práce v Třinci

Jsme odborníci nejen na demoliční a bourací práce, ale taktéž na zemní a výkopové práce v Třinci. Provádíme terénní úpravy jak rovinných, tak svažitých terénů, dále pak budujeme základové pásy domu a v neposlední řadě kopeme bazény nebo jezírka. Součástí našich služeb je taktéž provést výkopy pro inženýrské sítě, jako je plynovod, vodovod nebo kanalizace, či naložit a následně přemístit zeminu. Aby mohlo dojít k zemním a výkopovým pracím, obstaráme si veškerou potřebnou techniku.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky