Demoliční práce Karviná

Demoliční práce nejsou něco, do čeho bychom se pouštěli denně. Představují mimořádný výdaj ve chvíli, kdy chcete zbourat nemovitost, která sídlí na vašem pozemku a která zároveň chátrá nebo není již obyvatelná z jakéhokoli jiného důvodu. Pokud takovou nemovitost na svém pozemku máte, obraťte se na demoliční práce Karviná, kteří ji srovnají se zemí, pakliže samozřejmě budou vyřízeny všechny potřebné dokumenty. Demolice Karviná provádí firma KT - Ekologické domy, s. r. o., která se postará o demolice nejen ve zmíněném městě, ale také v celém Moravskoslezském kraji, tedy v okolí měst Frýdek-Místek, Opava, Ostrava a Havířov.

Jak však bylo zmíněno, objekt nelze srovnat se zemí, pokud nejsou vyřízeny všechny potřebné dokumenty. A také bylo zmíněno, že demoliční práce představují mimořádný výdaj. Ano, ani demolice není zadarmo.

Kolik demolice stojí?

Pokud hovoříme o demolici, hovoříme o komplexním zbourání nemovitosti, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním. V rámci demolice se nejen, že srovná nemovitost se zemí, ale také dojde k odstranění veškerého demoličního odpadu a suti, která vznikne. Co se týče ceny demolice, ta se odvíjí od ceníku dané společnosti a od zaměření. A co se týče ceny odvezení suti, ta se stanovuje na základě množství suti a typu suti, také se stanovuje dle vzdálenosti na skládku a dle skládkovného.

Cenu však řešit nemusíte, pokud nebudete mít potřebné dokumenty, které by demolici povolovaly.

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Zapotřebí je hlavně demoliční výměr, což je dokument, který je jakýmsi potvrzením či povolením k odstranění objektu. Získáte ho na obecním nebo na stavebním úřadě a platný je jeden rok s tím, že ho lze po roce prodloužit, pokud bude žádost o prodloužení řádně odůvodněna. Demoliční výměr je také dokument, na základě kterého bude zbouraný objekt vymazán z katastru nemovitostí.

Potřebný je také projekt k demolici, který vám zpracuje i výše zmíněná firma.

Zemní a výkopové práce Karviná

Nabídka služeb společnosti Stavby – demolice a bourání s.r.o. je nově rozšířená o zemní a výkopové práce ve městě Karviná. Firma provádí výkopy pro inženýrské práce, ke kterým však zpravidla dochází až po vybudování základových pásů domu. Taktéž se firma postará o nakládání a přemísťování zbylé zeminy na staveništi či vykope bazén a jezírko. K tomuto kroku však dochází až na konci výkopových a zemních prací.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky