Demoliční práce Olomouc

Demoliční práce Olomouc pomohou s demolicí starého chátrajícího domu, ale také s demolicí jiných podobných subjektů. Když se střech propadá nebo když chce člověk na pozemku, kde nyní stojí starý dům, postavit novou luxusní, krásnou a moderní vilu, je demolice Olomouc zkrátka potřeba.

Demoliční firma se postará nejen o celou demolici, ale také i o odvezení suti a dalšího demoličního materiálu, jehož likvidace musí probíhat zodpovědně a s úvahou.

Než však dojde k demolici, musí se vyřídit mnoho věcí. Například se musí získat takzvaný demoliční výměr, bez kterého nemůže k legální demolici dojít. Demoliční výměr je jakýsi souhlas k odstranění stavby, je to úřední dokument, který mimo jiné bude sloužit při výmazu nemovitosti z katastru nemovitostí, až bude po demolici.

To však není to jediné, co k demolici člověk potřebuje. Je třeba vypracovat i projekt k demolici, a to konkrétně ve chvíli, kdy má dojít k celkovému odstranění stavby. Provede se takzvaný passport objektu a vypracuje se projekt, v němž budou obsaženy postupy bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. I s tímto projektem pomůžou demoliční práce Olomouc, které se zaměřují na zpracování projektu a demolici nejen v Olomouci, ale v celém Olomouckém kraji, tedy v okolí měst Přerov, Prostějov, Šumperk, Zábřeh či Šternberk.

Jak dlouho bude trvat demolice a kolik bude stát?

Cena demolice nemovitosti se vždy odvíjí od ceníku a zaměření, ceny jsou hodně individuální. Co se týče doby trvání demolice, opět nelze přesně říct. Pokud bychom měli dát za příklad rodinný dům, taková demolice bude trvat zhruba jeden až dva týdny.

Když bude po demolici

Po demolici se také demoliční práce Olomouc postará o odvezení veškerého demoličního materiálu a stavební suti, která po demolici zbyde. Část stavební suti může odvést i občan České republiky do sběrného dvoru, ovšem každý občan může do sběrného dvoru přinést jen omezené množství. Demoliční firma však veškerou stavební suť řádně zlikviduje a roztřídí či recykluje. Cen odvozu suti se bude odvíjet od typu suti, stejně také od množství a od vzdálenosti na skládku či od ceny skládkového.

Zabýváme se také výkopovými pracemi v Olomouci

Neprovádíme ryze demoliční a bourací práce, ale taktéž se zabýváme výkopovými a zemními pracemi ve městě Olomouc. Postaráme se vám o základové pásy domu, vybudujeme výkopy pro inženýrské sítě, jako je vodovod nebo plynovod či kanalizace, a kromě jiného také vykopeme bazén nebo jezírko. K výkopům bazénů a jezírek však dochází až v posledním kroku zemních a výkopových prací, ale je pravdou, že na existenci bazénu a jezírek je třeba pamatovat při zahájení zmiňovaných prací.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky