Demoliční práce Přerov

Demolice Přerov jsou tu pro každého, kdo potřebuje zbourat starý dům či chátrající kůlnu. O demoliční práce v Přerově se postará firma KT - Ekologické domy, s. r. o., která se nezaměřuje jen na demoliční práce ve zmíněném městě, ale v celém Olomouckém kraji, tedy i v okolí měst Prostějov, Zábřeh, Šternberk nebo Šumperk. Pokud váš pozemek doslova hyzdí nehezky vypadající a neobyvatelná budova, neváhejte dlouho a pusťte se do demolice.

Mnozí lidé ještě před demolicí zvažují rekonstrukci. Dům, který stojí na jejich pozemku, má pro ně nevyčíslitelnou hodnotu, proto ho chtějí znovu přivést k životu. Jenže některým domům skutečně není pomoci. Zejména staré domy mají špatné základy, mají špatné rozvody elektřiny, a ještě horší dispoziční řešení místností. Okna nesměřují tam, kam by směřovat měla, navíc jsou to stavby nehospodárné. V takovém případě se zkrátka nevyplatí nic jiného než demolice.
Abychom vše uvedli na pravou míru a nevymýšleli si domněnky, demolicí se rozumí komplexní zbourání stavby, a to buď mechanicky, nebo postupným rozebráním. K demoličním pracím se využívá mnoho nástrojů, strojů a pomůcek, k nimž patří buldozery, bagry, také demoliční koule nebo sbíječky.

Jak dlouho trvá demolice?

Ptáte se, jak dlouho bude trvat demolice, pro kterou jste se rozhodli? Doba trvání demolice se vždy odvíjí od velikosti bourané stavby. Také se musí brát v potaz doba, která se stráví odvozem suti na skládku. U rodinných domů to bývá většinou záležitost jednoho či dvou týdnů.

Co potřebuji k demolici?

Často pokládanou otázkou také bývá, co všechno se k demolici potřebuje. Pokud se bude jednat o celkové odstranění stavby, musí se vypracovat i takzvaný projekt k demolici, v němž se uvedou postupy všech bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

Daleko důležitější je však demoliční výměr, což je dokument schvalující legální odstranění stavby. Je potřebný také proto, aby bez problémů došlo k výmazu objektu z katastru nemovitostí.

Zemní a výkopové práce Přerov

Nabídka služeb firmy Stavby – demolice a bourání s.r.o. se rozrostla o zemní a výkopové práce. Firma se nově zaměřuje například na terénní úpravy rovinných a svažitých terénů, dále pak na výkopy pro inženýrské sítě, kterými se rozumí výkopy pro plynovody, vodovody nebo kanalizaci, dále pak na výkopy základů a základových pásů (což musí proběhnout ještě před výkopy inženýrských sítí) a v neposlední řadě na nakládání a přemísťování zeminy, která zbyla na staveništi.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky