blog

Jak probíhá demolice rodinného domu?

26.4.2019

Koupili jste starý dům a je třeba ho zdemolovat? Nebo jste jen chtěli na místě, kde starý dům stojí, postavit dům nový? Ať tak či onak, stejně bude zapotřebí přivolat si na pomoc demoliční firmu, která se vám o demolici daného domu postará. Samozřejmě demolice rodinného domu není samozřejmá záležitost. Není možné si jeden den usmyslet, že stavbu necháte zbourat, a na druhý den stavbu opravdu zbouráte. Než dojde k demolici rodinného domu, je třeba mít všechno zařízené a všechno povolené. K demolici rodinného domu opravdu nemůže dojít jen tak.

Než dojde k zahájení demoličních prací, musí být objekty, které jsou určené k demolici, odpojeny od všech inženýrských sítí. Prostor pro demolici také musí být řádně označen, případně musí být chráněny zbylé inženýrské sítě, které demolicí nemohou být dotčeny.

Ještě předtím však musí být zajištěn demoliční výměr, což je úřední dokument, který je vystavován příslušným místním stavebním nebo případně obecním úřadem. Dokument povoluje odstranění stavby, bez něj ostatně nemůže dojít k výmazu objektu z katastru nemovitostí.

Navíc v případě, že má dojít k celkovému odstraněné stavby, musí se provést také passport objektu, v rámci kterého se musí zpracovat projekt postupu bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

Jak probíhá demolice rodinného domu

  • Demoliční práce se provádí postupně, umožní se tak případná doseparace jednotlivých materiálů
  • Při demolici bývá objekt kropen, tím se zamezuje zvýšené prašivosti
  • Při demolici se třídí vybourané materiály a suť, odpady pak demoliční firma řádně zlikviduje
  • Po demolici dochází k recyklaci veškerých recyklovatelných a neznečištěných konstrukcí (až osmadevadesát procent veškerého stavebního a demoličního odpadu se recykluje)
  • Plocha pro demolici může být následně zrekultivována či být připravena na další využití

Zpět na stránku blog

na začátek stránky