blog

Likvidace odpadu Praha. Kam se stavební sutí?

30.1.2021

Zdemolovat nemovitost je jedna věc, druhá je pak zlikvidovat vzniklou suť. Když si jdete na stavební úřad pro povolení, bez kterého nemůže k demoličním pracím vůbec dojít, do žádosti je nutné poznamenat, kolik demoličního odpadu pravděpodobně vznikne. A je pak vaší povinností demoliční odpad odklidit, ideálně na nejbližší skládku. O likvidaci odpadu Praha se však postaráme, když už se pustíme i do demolice vaší staré, trouchnivějící nemovitosti.

Věděli jste, že stavební a demoliční odpady v České republice tvoří až polovinu všech produkovaných odpadů vůbec? Většina stavební suti se však, naštěstí, využívá dál. Po odklizení demoličního odpadu a odvezení na příslušnou skládku dochází k roztřízení jednotlivých materiálů, se kterými se posléze pracuje. Vytřízený materiál pak nachází své další místo ve výrobě nebo na stavbách či při úpravách terénu.

Demoliční odpad se skládá z celé spousty materiálů

Likvidace odpadu Praha bývá velmi rozmanitá činnost. Škála stavební suti totiž nezná mezí. Jenom při demolici bytového domu nebo rodinného příbytku se mezi zbytky najdou keramické výrobky, dále také sádrokarton, dřevo, dále sklo, plasty nebo kovový odpad či zeminy a kabely nebo různé druhy izolačních materiálů.

Kromě toho se mohou ve stavební suti objevit i nebezpečné odpady, se kterými se musí naložit jinak – podle zákonem stanovených norem. Před samotnou demolicí se zjišťuje, jestli součástí domu není azbest - velmi nebezpečný materiál, který způsobuje nepříjemné zdravotní problémy. Pakliže by hygienik zjistil, že se azbest skutečně ukrývá ve zdech bytového domu nebo rodinného domku, musí se povolat specializovaná společnost a následná likvidace odpadu Praha se provede zcela jinak, za dodržování přísných pravidel a zásad.

Způsob likvidace ovlivňuje rozsah prací

Pokud se jedná o menší demolici, ze které je menší množství stavebního odpadu, odvoz suti si většinou zařizuje majitel pozemku a budoucí nemovitosti. V opačném případě čili ve chvíli, kdy je větší množství stavebního odpadu, zajišťuje odvoz suti na nejbližší skládku společnost vykonávající demolici.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky