blog

Jakou roli hrají při demolici sousedé? A co přeložka elektřiny?

18.10.2021

Demolice budovy je někdy nevyhnutelná. Možná i vy se nacházíte v situaci, kdy již nechcete rekonstruovat obytnou nebo hospodářskou budovu. Jaké povinnosti musíte splnit?

Povolení k demolici

Demoliční práce jsou součástí životního cyklu budovy. Ještě před tím, než se do demolice pustíte, si ale musíte vyřídit povolení k demolici. Tento dokument je potřeba vždy tam, kde se jedná o budovu, která byla postavena na základě stavebního povolení. Jedná se tedy o větší stavby, o hospodářské budovy, nebo o klasické obytné domy.

Role sousedů

K žádosti o demolici musíte dokládat některé přílohy. Mimo jiné se jedná například o souhlas sousedů, že s danou demolicí souhlasí. Někdy se stává, že daná budova sousedí s obecním pozemkem. V tomto případě budete potřebovat souhlasné vyjádření s demolicí od rady vaší obce. Jestliže bude docházet k demolici objektu, který sdílí zeď se sousedním objektem, tuto zeď bude potřeba zanechat. Demolice je tak prováděna šetrným způsobem, aby nedošlo k poškození sdílené zdi.

Přeložka elektřiny

Další věc, kterou si budete muset před demolicí objektu vyřídit, je přeložka elektřiny. Zde se jedná o dokument, který budete řešit se svým dodavatelem elektřiny. Žádost o přeložku bude obsahovat kromě potřebných identifikačních údajů také důvod, proč o přeložení žádáte. Zde budete jako důvod uvádět právě demolici domu. Pro tuto žádost budete potřebovat také snímek pozemkové mapy, kde bude vyznačena dotyčná nemovitost. U této položky v demoličním rozpočtu se bude jednat o nejvyšší částku, přeložka elektřiny se částkou pohybuje až v rozmezí přes sto tisíc korun.
Ještě, než se k vám dostane těžká technika profesionální demoliční firmy, budete si muset vyřídit nějaké dokumenty. Stavební úřad tak mimo jiné potřebuje také souhlasné vyjádření vašich sousedů, že s demolicí souhlasí. Zapomenout nesmíte ani na přeložku elektřiny.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky