blog

Jak zlikvidovat eternit – azbest?

3.5.2019

I když si to neuvědomujeme, na mnohých rodinných domech se vyskytují materiály, které jsou velice nebezpečné. Máme na mysli například azbest. Azbestocementové krytiny se na rodinných domech vyskytují zcela běžně. Například potrubí je z azbestu většinou tvořeno. Také mohou i fasádní nebo stěnové panely obsahovat azbest v některé ze svých vrstev. Nemusíte se však toho bát, dokud se s ním nijak nemanipuluje a dokud zůstává na svém místě, pak nepředstavuje problém. Problém ale přichází ve chvíli, kdy se rozhodneme budovu zbourat nebo zcela zlikvidovat.

V takovém případě se nabízí otázka, kam s ním? Jak ho zlikvidovat tak, aby nepředstavoval riziko? A jaké riziko vlastně představuje? Dříve se přece o azbestu mluvilo jako o nezávadném materiálu, o jeho rizicích se nevědělo, proto se tak hojně používal při stavění domů. V minulosti, kdy se nevědělo o tom, že je azbest nebezpečný, byl velice oblíbeným používaným materiálem, a to hlavně díky tomu, že byl lehký, nehořlavý, také byl trvanlivý. Nyní se ale ví o jeho rizicích, proto jak ho zlikvidovat, když se na něj narazí?

Co je to azbest?

Na úvod je třeba si trochu představit, co to azbest vlastně je. Jedná se o název pro skupinu přirozeně se vyskytujících materiálů, které tvoří tenká, oddělená vlákna. Azbest má opravdu skvělé vlastnosti, jak již bylo zmíněno, kvůli nim se dříve přidával do stavebních materiálů.

V České republice se dokonce jednu chvilku hojně azbest spotřebovával. Nejvíce v letech 1975-1990. Výroba všech výrobků obsahujících azbest pak byla ukončena v roce 1996, kdy se ukázalo, že azbest představuje velice závažné riziko pro zdraví člověka. Azbestová vlákna mají mechanicky poškozovat dýchací cesty člověka, způsobují také podráždění i rakovinu plic.

Jak zlikvidovat azbest?

Pokud máte materiál s obsahem azbestu odstranit, pak to lze pouze na skládce, kde se smí přijímat odpad katalogového čísla 17 06 05. Materiál musí být na skládku dopraven v zabaleném stavu, musí pak být hned po uložení zahrnut interním materiálem. Pokud máte jen malé množství materiálu s azbestem, pak ho můžete odevzdat i na sběrném dvoře.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky