blog

Plán stavby jako skvělý pomocník při bourání starého domu

15.11.2020

Začíná vám dům po prarodičích doslova padat na hlavu? Je načase ho srovnat se zemí, i když vás s ním pojí hromada vzpomínek. Díky demoličním pracím vznikne na pozemku místo určené ke stavbě nového a bytelnějšího domu, kde může žít i několik generací. V ideálním případě si na tuto "špinavou práci" zavolejte odborníky, kteří moc dobře vědí, jak k demolici přistupovat a jak ji provést co nejrychleji. Velkým pomocníkem je plán stavby.

Samozřejmě dřív, než započne samotná demolice, musí se získat demoliční výměr čili povolení od stavebního úřadu. Bez něj nemůže dojít k zahájení demoličních prací. Pokud však povolení držíte v rukou, proč se nepustit do bourání?

Díky plánu stavby se snáze zorientujete

Jak již bylo zmíněno, velkým pomocníkem při bourání starého (nebo jakéhokoliv jiného) domu je plán stavby. V ideálním případě by se mělo jednat o původní majitelův nákres stavby, který pomůže firmě zorientovat se. Po nahlédnutí do nákresu se ihned zjistí, která zeď je nosná a která nikoliv. Zjistí se také, kudy vede elektřina a kudy vede voda nebo kde je napojen plyn. Také se zjistí, jaká zeď je tlustší a jaká tedy půjde zbourat hůře.

Bourání domu se provádí postupně

Většina lidí má za to, že demoliční práce jsou hotové prakticky ihned. Zkrátka se jen vezme koule a automaticky se srovná daná budova se zemí. Jenže k bouracím pracím dochází postupně. To je ostatně dobře. Dopředu se stanovuje nějaká posloupnost prací a postupuje se systematicky. Pokud se k bourání přistupuje bez nějakého předem stanoveného systému, ztrácí se tím nejen čas, ale také veškerý přehled.

S moderní technikou to jde lépe

Aby šly bourací práce opravdu od ruky, firmy zaměřující se na demolice s sebou vozí moderní techniku, se kterou to jde ostatně daleko lépe. Dnes se domy nemusí bourat s pomocí palic a krumpáčů.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky