blog

Fakta, která jste nevěděli o demolici

25.9.2021

Možná jste slyšeli pár základních faktů o demolici, ale nemáte tušení, jak to vlastně funguje. Pojďte se s námi podívat na základní fakta, která k demolici neodmyslitelně patří.

Minimum odpadů

Většina lidí si myslí, že při demolici objektu vzniká obří hromada stavební suti, která následně končí na skládkách. To ale vůbec není pravda. Současné odpadové hospodářství je nastaveno tak, aby minimalizovala objem odpadů, který vzniká. Ve skutečnosti se demolice řídí přísnými pravidly o nakládání s odpadem. Většina stavební suti se tak třídí a putuje zpátky do oběhu – recykluje se, používá se na další stavební práce, nebo se jiným způsobem dále využívá.

Obří bourací koule

Většina lidí má o demolici zcela zkreslenou představu a stále si představuje velkou bourací kouli, která se doslova promete bouraným objektem. Bohužel ale tento obrázek uvidíte jen ve filmech. Ve skutečnosti se budova pomalu dekonstruuje, to znamená, že se postupně oddělují jednotlivé stavební materiály a uskladňují se tak, aby je bylo možno dále třídit. Jedná se tedy o velmi smysluplnou práci, nikoliv o bezhlavé boření.

Zachování části budovy

Jak jsme si již uvedli, demolice ani zdaleka neznamená, že se bezhlavě strhne nějaký stávající objekt. Nezřídka se stává, že je v rámci zachování historické podoby budovy nutno odstranit pouze jednu stěnu stavby, nebo například podlahy. Ostatní prvky přitom zůstávají na svém místě a je nutno je dobře zabezpečit, aby nedošlo k jejich poškození. Zatímco se na budově intenzivně pracuje, je propočítáno, že se zachovaným prvkům nic nestane.

Demolice není nákladnou záležitostí. Ve skutečnosti se jedná o proces, ve kterém se za minimálního rozpočtu pracuje z dekompozicí budovy. Následně jsou stavební materiály třízeny a ukládány na speciální místa, kde je možno tyto suroviny dále využít. Díky výkupu některých surovin navíc ještě máte možnost cenu za demolici zredukovat.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky