blog

Odvoz stavební suti má svá pravidla

14.2.2022

Při celé řadě stavebních prací vzniká stavební suť. Čeká vás rekonstrukce, nebo také demolice budovy? Zajistěte si řádný odvoz stavební suti. Co vám hrozí při špatném postupu?

Nejen při demolici

Nejvíce stavební suti samozřejmě produkuje demolice objektu. Nejen demoliční výběr ale potřebuje doložit odvoz suti. Správné nakládání s odpady bude vyžadovat také běžná rekonstrukce uvnitř prostor vašeho domu.
Stavební suť se řídí zákonem pro nakládání s odpady. Nebude vám tedy stačit běžná popelnice. Do té se navíc stavební suť odkládat ani nesmí.

Kdykoliv budete produkovat stavební suť, potřebujete si zajistit kontejner pro odvoz patřičného odpadu. Následně jste povinni zajistit likvidaci této stavební suti v souladu s platnými předpisy. Jelikož je nutno suť roztřídit na jednotlivé stavební komponenty a materiály, bude zřejmě nejlepší se obrátit na specializovanou firmu, která se zaobírá také demolicemi. Zde máte jistotu, že bude vše správně roztřízeno a vám se dostane úředního potvrzení o správném nakládání s odpady.

Co když postup nedodržíte

Stavební suť musí být tedy řádně roztřízena a odvezena do sběrných dvorů. Tam vám vydají potvrzení o její správné likvidaci. Za některé materiály platíte vy, jiné mohou být použity pro výrobu dalších surovin a zaplatí vám za ně sběrný dvůr.
Když porušíte pravidla o nakládání s odpady, dopouštíte se přestupku. Za toto chování vám hrozí pokuta ve výši 20 až 50 tisíc korun. V závažných případech se ale pokuta může vyšplhat až k jednomu milionu korun.
V případě, že konáte jako právnická osoba, jsou pokuty ještě vyšší. Můžete tak přijít o 300 tisíc až 5 milionů korun.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky