blog

Rozhodnutí o odstranění stavby. Kdy na to má stavební úřad právo?

14.4.2020

K demolici budov nemůže dojít bez řádného povolení. Proto pokud vám na zahradě nebo na jiném vašem pozemku stojí trouchnivějící dům, který chcete zbourat z důvodu vlastní bezpečnosti, je na místě zamířit na stavební úřad a zažádat o povolení, díky kterému se budete moct pustit do bouracích a demoličních prací. Stavební úřad má však v řadě případů možnost rozhodnout o odstranění i jiných staveb, nejen staveb, o jejichž zbourání bylo zažádáno. Víte, kdy může dojít k nařízení odstranění staveb nebo také kdy může dojít k nařízení terénních úprav a zařízení?

Když postavíte dům na černo

V posledních letech poměrně přibývá případů, kdy se člověk rozhodne postavit si dům takzvaně na černo čili bez správného stavebního povolení. Jenže v tomto případě se riskuje, že dojde ke zbourání stavby. Pokud by se zjistilo, že vaše stavba stojí bez povolení, úřad může rozhodnout o odstranění stavby. Došlo totiž k porušení podmínek, které stanovuje stavební zákon.

Když je stav stavby závadný a život ohrožující

K rozhodnutí o odstranění stavby dochází také ve chvíli, kdy se zjistí, že je stav stavby závadný a život ohrožující. Stejně tak dochází k povolení odstranění stavby, pokud je stav stavby tak závadný, že ohrožuje majetek třetích osob.

Když došlo ke zrušení vydaného stavebního povolení

Bohužel stavba se může odstranit i za předpokladu, že se teprve nachází v průběhu výstavby, jenže došlo ke zrušení už pravomocného, vydaného stavebního povolení. Ke zrušení vydaného a pravomocného stavebního povolení může dojít třeba ve chvíli, kdy dojde k mimořádnému cennému archeologickému nálezu.

Když došlo k uplynutí stanovené doby, na kterou byla stavba povolená

Stejně tak může k rozhodnutí o odstranění stavby dojít ve chvíli, kdy se zjistí, že došlo k uplynutí již stanovené doby, na kterou se stavba povolovala. Holt dodržovat termíny se zkrátka vyplatí.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky