blog

Stavební suť: Jak velké procentní zastoupení je mezi jednotlivými materiály?

30.7.2021

Demoliční výměr v sobě obsahuje dokument pojednávající o nakládání se stavební sutí. Musíte dodržet zákonný postup a ukládat materiály na příslušný sběrný dvůr. Mnohé z nich je pak možné také recyklovat. Jak velké je zastoupení jednotlivých materiálů?

Platná vyhláška

Abyste si zjistili potřebné informace, budete se řídit vyhláškou číslo 93/2016 Sb., která pojednává o Katalogu odpadů. ve skupině číslo 17 jsou uvedeny všechny stavební a demoliční materiály. O správné nakládání s odpady se musí postarat původce odpadu, nebo oprávněná osoba. Demoliční práce je tak lepší přenechat specializované firmě, která se o stavební suť postará v souladu se zákonem.

polovina celkového materiálu

Dle informací o procentuálním zastoupení jednotlivých skupin stavebních a demoličních odpadů dle CENIA je možné zjistit, že až polovina celkového stavebního odpadu je tvořena základními materiály, které jsou při stavbách použity. Jedná se o beton, cihly, tašky a keramiku. Většina z těchto materiálů lze dále použít, a to zejména při pozemních stavbách. Některé z nich se následně využívají také při dopravních a vodohospodářských stavbách.

Zhruba třetina materiálu

Překvapením zřejmě nebude ani další ze skupin materiálů. Zhruba třetinu celkového objemu budou tvořit různé kovy. I tento materiál se dá dobře využít pro další použití. O podmínkách jeho umístění ve sběrně surovin se vždy dopředu informujte, nebo tyto starosti přenechte na profesionální firmu.

Další ze surovin

Zbylý podíl je pro další skupiny materiálů, se kterými se dále pracuje na sběrném dvoře. Jedná se například o dřevo, sklo a plasty. Tyto materiály jsou dále recyklovatelné jako druhotná stavební surovina. Při demolici se také vyskytují asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu, nebo izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky