blog

Plánujete demolici? Nezapomeňte vyřídit těchto pár nutností

26.4.2021

V současné době legislativa neumožňuje demolici některých budov bez vyřízení potřebných dokumentů. Jestliže se do takového procesu pustíte bez vyřízení písemností, může vás překvapit vysoká pokuta. Proto si před demolicí vyřiďte vše potřebné s úřady, a teprve pak se pusťte do práce.

Demolice je možná i bez povolení

Bez stavebního povolení si můžete na svém pozemku vytvořit například bazén, přístřešek pro domácí zvířata nebo nářadí, kůlnu, plot nebo drobné stavby pro pěstování plodin. Tyto budovy také lze bez povolení přestavět či zbourat, když dodržíte všechna nařízení.

Kdy potřebujete povolení?

Ovšem stavby s pevnými základy, jako je garáž, dům a podobně mají jiná pravidla. K jejich demolici již budete potřebovat povolení. Souhlasné vyjádření musíte zajistit od sousedů a potřeba budou také konkrétní projektové plány, které se k demolici vztahují.

Teprve při obstarání těchto dokumentů podejte na stavebním úřadě žádost o demolici. Následně začíná plynout měsíční lhůta, během které dostanete vyjádření.

Opatření, která se týkají budovy

Běžně jsou také budovy připojeny k energiím, jako je voda, plyn a elektřina. Ještě před demolicí proto nutně zajistěte odpojení od těchto služeb. Jakmile je demolice provedena, stává se z budovy suť a odpad, který máte povinnost odstranit, a to podle platné legislativy na daném území. Nezapomeňte věnovat pozornost nebezpečnému odpadu a také recyklaci.

Pozor na koupi domu, který není v katastru nemovitostí

Zaujal vás pozemek, na kterém ovšem stojí budova, kterou je potřeba zbourat? Než jej koupíte, přesvědčte se, že je stavba zapsána a zakreslena v katastru nemovitostí. Pokud tomu tak není, mohlo by se vám papírování prodloužit a demolice prodražit. Takovou budovu je totiž třeba nejprve do katastrálních map zakreslit, a teprve poté si vyjednat potřebné povolení k demolici.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky