blog

Chcete bourat budovu s azbestem? Potřebujete úřední souhlas

7.6.2021

Bourání a demolice staveb jsou činnosti, ke kterým dochází prakticky denně. Zatímco někdo touží po krásném pozemku, na němž by postavil vysněný příbytek, jiný se jen obává, že by trouchnivějící budova brzy někomu ublížila. Ať už jste se pro demoliční práce rozhodli z jakéhokoliv důvodu, nabízí se otázka, jestli ve zdech vašeho domu nesídlí azbest. Pokud ano, k demolici by nemuselo vůbec dojít.

Potřebujete úřední souhlas

Než dojde k zahájení demoličních prací, potřebujte získat od příslušných úřadů řadu dokumentů a souhlas k tomu, aby se bourání mohlo zahájit. Většinou s tím nejsou žádné problémy, pakliže se neukáže, že v domě nesídlí azbest. Jestli by došlo k odhalení nebezpečného materiálu, souhlas by nemusel být vůbec vydán.

Azbest je totiž opravdu nebezpečná a zdraví škodlivá látka, která může způsobit nejedno onemocnění. Dříve se bohužel používala opravdu velmi často, a to kvůli svým benefitům, dnes je její aplikování zakázáno, i když se jednalo o opravdu skvělou izolaci potrubí. A i když se s azbestem už pracovat nesmí, přesto se najdou objekty, kterých je nebezpečný materiál součástí. A právě se zbouráním těchto objektů může být velký problém.

Zeptejte se stavebního odborníka

Pokud hodláte zbourat starou stáj pro zvířata nebo boudu za domem či se chystáte srovnat se zemí eternitové střechy, možná se obáváte, že azbest je jejich součástí. V takovém případě se raději obraťte na svého stavebního odborníka, který vám informaci může vyvrátit nebo potvrdit.

Jestliže by došlo k odhalení azbestu na stavbě, je zapotřebí ke zbourání povolat specializovanou firmu, která ví, jak s materiálem pracovat či kam ho odvézt na řádnou likvidaci (i likvidace probíhá za speciálních podmínek, aby se takzvaný azbestový prach nevířil ovzduším).

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky