blog

Demoliceněkolik fází. Seznamte se s nimi

11.5.2021

Likvidace budovy, respektive demolice nemovitosti se laikovi může zdát jednoduchá a bezproblémová. Pokud ale nejsou zajištěny všechny potřebné úkony, hrozí pokuty, nebezpečí, zbytečné ztráty a časová náročnost. Seznamte se proto dopředu se všemi kroky, které vás před demolicí čekají.

Než se do toho pustíte

Před samotnou demolicí, papírováním a plánováním zkuste zvážit všechny možnosti. K demolici přistupujte až k jako poslednímu kroku, když je budova ve vážném stavu nebo ji nejste schopni v její podobě využít. Demolice totiž může být vhodným řešením, ovšem v případě zdravé budovy bez vad jde o náklady navíc.

Jestliže se jedná jen o demolici drobné stavby na zahradě, jako jsou kůlny, přístřešky, bazény nebo ploty, není třeba obstarávat povolení. Takové drobné budovy nejsou zapisovány do katastru nemovitostí a můžete je tak měnit podle uvážení a platných nařízení.

Čeká vás obstarání potřebných dokumentů

Nejdříve stavební úřad bude potřebovat důkaz o tom, že budova skutečně stojí a kdo je jejím vlastníkem. To dosvědčíte dokumentem z katastru nemovitostí, který je nazýván jako pasport. Společně s ním se bude stavební úřad zajímat také o projekt demolice a souhlas sousedů. Ještě před tím, než se na stavební úřad vydáte a budete podávat žádost o demolici, vyřiďte všechny tyto písemnosti.

Pomoci vám může i firma

Před demolicí je třeba budovu odpojit od energií. K takovému úkonu bude opět třeba doložit snímek z katastru nemovitostí. I v této chvíli vám může pomoci demoliční firma, která si takový proces vezme na starost. Odborníci nejlépe posoudí, jak demolici provést řízeně tak, aby byla bezpečná, bez zbytečných ztrát, rychlá a co nejméně nákladná.

Odvoz odpadu

Demoliční firmy se také postarají o odvoz odpadu, který je nedílnou součástí celého procesu. Bouráním budovy totiž vaše práce nekončí a veškerého odpadu se budete muset zbavit. Ten je ovšem v takovém množství, že jsou potřeba kontejnery a mnohdy i těžká technika. Tu si můžete najímat postupně nebo opět využít firmy, která má potřebné kontakty a sama vše roztřídí, zrecykluje, zlikviduje anebo navrhne k odkupu.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky