blog

Jak se likviduje azbest?

8.7.2022

Pokud vás čeká demolice staršího objektu, dost možná se setkáte s azbestocementovou střešní krytinou, azbestovým potrubím nebo fasádními panely s vrstvou z azbestu. Ty nepředstavují problém, dokud zůstávají na svém místě. Likvidace ale musí probíhat pod dohledem odborníků provádějících demoliční a bourací práce.

Co je to azbest a proč je nebezpečný?

Azbest se v minulosti při stavbách domu používal velmi často. Je to lehký, nehořlavý a trvanlivý materiál, který tvoří tenká vlákna. Jak se o všem později ukázalo, právě tato vlákna mechanicky poškozují dýchací cesty – velmi jemné částice azbestu se v nich usazují, dráždí je a snižují jejichž funkci, takže nedochází k dostatečnému okysličování organismu. Vlákna rovněž způsobují rakovinu plic. Zdravotní potíže se však mohou objevit až po několika desetiletích.

Kdo ho může likvidovat a kam s ním?

Azbest je podle zákona považovaný za nebezpečný odpad. Všechny práce, které povedou k odstranění azbestu, musí být ohlášené na stavební úřad a provedené odbornou firmou. V současné době se nejčastěji využívá postup, kdy se prvky s azbestem stříkají speciálním fixačním přípravkem, který znemožní unikání vláken, a následně se ihned zabalí.
Odpady s obsahem azbestu je možné zavést pouze na skládku, která smí přijímat odpad katalogového čísla 17 06 05. Ihned po převezení se musí zahrnout jiným interním materiálem a prostory, kde se s ním manipulovalo, uklidit od prachu vodou a přípravky. Pokud potřebujete zlikvidovat jen malé množství materiálu s azbestem, lze ho zabalený odevzdat i na sběrném dvoře.
Pokud z nějakého důvodu nemůžete konstrukční prvky s azbestem ihned odstranit, ale obáváte se možného zdravotního rizika, lze je zakonzervovat speciálním nátěrem, který problém "oddálí" zhruba o 20 let. Při následné likvidaci ale bude nutné prvky rozřezat, což znamená větší únik azbestových vláken, a tedy i vyšší riziko vdechnutí.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky