blog

Výkopové a zemní práce: jaké existují druhy výkopů?

17.8.2021

Lidé, kteří se nepohybují v oboru stavebnictví si oba pojmy mohou snadno splést. Ti, kteří se ale tímto živí, vědí, že mezi demoličními a bouracími pracemi je velký rozdíl. Pokud byste si zavolali společnosti na bourací práce, nechtěli byste, aby provedli demolici. I když je význam obou slov velice podobný, formálně se velice liší. Čím přesně? Nezapomínejte ani na demoliční výměr.

Bourací práce

Tento termín je mnohem starší než demolice. Rozumělo se jím to, že se například dřevěná bouda rozebírala desku po desce tak, že některé materiály mohly být znovu použity. I dnešní význam se příliš neliší. Menší objekty a stavby si můžete zbourat sami, u těch větších je zapotřebí najmout si specializovanou firmu. Existují také podmínky vymezené zákonem, kdy si můžete budovu zbourat sami, takže je dobré se ujistit, že nekonáte nelegální. Ani na vlastním pozemku si bohužel nemůžete dělat, co vás napadne.

I malé bourací práce je třeba naplánovat

I když se chystáte bourat jen malou stavbu (a sehnali jste si případná důležitá povolení), měli byste si postup prací pečlivě naplánovat. S tím souvisí také to, kam se bude ukládat suť nebo jednotlivé stavební prvky (vyplatí se je třídit například podle druhu materiálu). Během demolice by měl být jmenován její vedoucí, který bude určovat postup prací. Bourání by mělo být zajištěno tak, aby nedošlo k újmě na zdraví.

Demolice

<>Pokud bychom to hodně zjednodušili, tak demolice je úplné zničení budovy. Z materiálů budovy, která byla zdemolována, nelze znovu použít téměř nic (nebo jen velmi málo). Demolice jsou díky obrovskému technologickému skoku ve stavebnictví stále oblíbenější. Z materiálů, které byly použity před lety, se v současné době už stejně nikomu stavět nechce. K demolici se obvykle používá těžká technika: rypadla, jeřáby a buldozery. Dalšími nástroji mohou být sbíječky, hydraulické nůžky nebo dokonce výbušniny.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky