blog

Jak na ohlášení odstranění stavby

12.4.2020

Každý má v současné době právo na to, aby zboural svou nemovitost. Nezáleží na tom, jestli se jedná o starý dům sídlící na našem pozemku nebo jestli se jedná o kůlnu, kterou už nebudeme a nechceme dál používat. I když však má každý právo na zbourání vlastní nemovitosti, přesto to nemůžeme udělat bez vědomí stavebního úřadu. Jednoho dne na danou nemovitost nebo objekt bylo vydáno stavební povolení, je proto nutné požádat o povolení i v případě, že se rozhodneme danou stavbu zkrátka zbourat.

Aby mohlo dojít k demoličním pracím, musí se tento záměr ohlásit úřadu, a to za pomocí speciálního formuláře, do kterého se vypíšou nejen základní údaje o vlastníkovi stavby.

Vypište základní informace o stavbě

Jak jsme zmínili, ohlášení odstranění stavby je nutné. Nemusíte si však z toho dělat hlavu, stačí vyplnit speciální formulář, do kterého se zapíšou jen požadované informace.

Zejména je třeba vyplnit informace týkající se stavby, kterou chcete odstranit. Je třeba uvést místo a označení odstraňované stavby, také nesmíte zapomenout na zaznamenání účelu stavby, kapacity stavby, také půdorysu, musí se mimo jiné i označit, jestli je stavba postavená z azbestu nebo ne. Pokud je azbest ve zdech nemovitosti obsažen, přistupuje se k takové budově zase zcela jinak.

Uveďte, jakým způsobem dojde k odstranění stavby

Mimo jiné se musí také uvést, jakým způsobem se bude stavba odstraňovat. Pokud se v minulosti nevydávalo na stavbu stavební povolení, je zde možnost bourat objekt svépomocí, pakliže objekt samozřejmě neobsahuje azbest. V případě výskytu azbestu je nutné povolat zkušenou firmu, která provede demolici tak, aby nedošlo k poškození ničího zdraví.

Demoliční firmu je nutné povolat i v případě, že objekt, který chcete zbourat, byl postaven na základě stavebního povolení. Až ji budete mít vybranou, vyplňte její identifikační údaje do formuláře.

Likvidace odpadu

Nezapomeňte, že zbouráním stavby to nekončí. Po bouracích prací se bude nacházet na místě stavby velké množství stavební suti a tuto suť je třeba likvidovat. Likvidace odpadu proto není zanedbatelnou pložkou. Nemusí se jednat jen o trámy, beton a železo, ale i třeba azbest nebo jiný specifický odpad, který je třeba šetrně zlikvidovat.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky