blog

Kam s demoličním odpadem po demolici?

4.7.2019

Demoliční odpad může vznikat nejen při zřizování staveb, ale také při jejich demolici. Z dostupných údajů vyplývá, že demoliční odpad a suť tvoří v Česku zhruba čtvrtinu z celkové produkce odpadů, tím se tedy jedná o zdroj druhotných surovin. Mnozí lidé se však ptají, kam s ním? Buď si staví, nebo naopak bourají nemovitost, která jim chátrá doslova před očima. Co dělat se vzniklým demoličním odpadem, co dělat se sutí, která vznikne při bourání nemovitosti?

Demoličními odpadem se rozumí odpad, který do běžných popelnic zkrátka nepatří. Jedná se o odpad, který patří na sběrná místa, do sběrných dvorů. Abychom byli konkrétnější, jedná se o beton, železobeton, dále také o cihly, tašky, keramické výrobky, zeminu a kamení, taktéž do běžných popelnic a na běžné skládky nepatří směsný stavební odpad, azbest nebo asfaltové směsi či živice.

Kam s demoličním odpadem

Pokud v nedávné době skončila demolice nemovitosti, kterou jste chtěli zbourat, pak se ptáte, kam s demoličním odpadem, jenž vznikl. Můžete si s tím poradit sami, a to tak, že odvezete suť do sběrného dvoru. To je však limitováno, každý člověk může do sběrného dvoru odvézt jen určité množství suti. S větším množstvím suti se už pojí řada poplatků.

Abyste neplatili zbytečně mnoho, abyste neplýtvali svým časem tak, že budete odvážet odpad po kolečkách, abyste si případně nezašpinili automobil, nechte to raději na firmě, která se vám postarala o demolici jako takovou. Právě firmy zabývající se demolicemi mají v popisu práce také odvoz suti na skládku.

Není to sice zadarmo, ale...

I když se nejedná o bezplatnou službu, je to stále výhodnější a lepší, než abyste se s demoličním odpadem tahali sami. Firmy stanoví cenu odvozu suti na základě několika faktorů, a sice cena se stanovuje na základě typu suti, na množství suti, také se stanovuje dle vzdálenosti na skládku a mimo jiné i dle výše skládkovného.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky