blog

Co je to stavební odpad?

11.5.2019

Co je to stavební odpad? Tuto otázku si pokládá ten, kdo se stavebnictvím, případně s demoličními službami nepřijde dnes a denně do kontaktu. Stavební odpad je opravdu široký pojem. Při rekonstrukci domu se může jednat o kusy betonu, o cihly, také o omítky nebo třeba o keramické výrobky, tašky, také o sádrokarton nebo o různé druhy a zbytky izolačního materiálu. Samozřejmě může do stavebního odpadu patřit také množství zbylých kabelů, kovový odpad nebo i řada nebezpečných odpadů, k nim se řadí třeba azbest, s nímž se hlavně demoliční firmy dostávají do kontaktu.

Stavební odpad a demoliční odpad v české republice – to je zhruba polovina všech produkovaných odpadů vůbec. I když to může znít hrozivě, pravdou je, že se drtivá většina ze stavebního odpadu opětovaně využívá. Jsou tu však dvě procenta veškerého stavebního a demoličního odpadu, které už nelze využít nebo které využít zkrátka nechceme. V takovém okamžiku se nabízí otázka, kam se stavebním odpadem?

Jak zlikvidovat stavební materiál?

Pokud se najde takový materiál, který není možné dál využít nebo který využít nechcete, pak se nabízí možnost materiál zlikvidovat. Likvidace stavebního materiálu může být provedena několika způsoby. Vše ovlivňuje rozsah prací, jenž je prováděn.
Likvidaci materiálu si může provést stavitel sám, a to třeba tak, že odveze materiál do sběrného dvoru. Pokud se však jedná o velkou stavbu a nikoli o rekonstrukci, zajistí likvidaci odpadu stavební firma. Ta moc dobře ví, že s odpady se nesmí nakládat neuváženě, že tato služba se musí provádět s úvahou a profesionálně.

Kolik stojí svoz stavebního odpadu v případě, že se o to postará stavební firma?

Nabízí se také otázka, kolik stojí svoz odpadu, pokud se vám o to postará firma, jež stojí za stavbou. Cena se vždy odvíjí od množství a také od typu stavebního nebo souvisejícího materiálu. Vždy také záleží na lokalitě, kde se bude materiál likvidovat.

 

Zpět na stránku blog

na začátek stránky